Každých pět vteřin v rozvojovém světe oslepne jeden člověk, každou minutu jedno dítě.

Mapa Burkiny Faso s vyznačenými projekty SVĚTLA PRO SVĚT

Burkina Faso

Burkina Faso je jednou z nejchudších zemí planety. Název země v překladu znamená "Země Spravedlivých". V současné době na jejím území žije přes 160 různých etnických skupin, z nichž cca 50 % obyvatel vyznává islám, 40% tradiční africká náboženství a 10 % populace jsou křesťanští katolíci. Úředním jazykem je francouzština, ale mluví se zde i arabsky a místními domorodými jazyky. Dominantní zdrojem zisků je zemědělství, které zaměstnává 84 % pracujících. Pěstuje se zde bavlna, těží se zlato a zinek.

Obyvatele Burkiny Faso mají v průměru příjem okolo 1,2 USD na den. Podle indexu lidského rozvoje se umisťuje tato země na posledních místech (161. ze 169 zemí). Měřeno indexem lidské chudoby stojí na 174. místě ze 177. zemí. Téměř 45,3 % populace žije v chudobě.

Výsledky

V Burkině Faso podporujeme ve spolupráci s konfederací LIGHT FOR THE WORLD od roku 2011 dvě oční kliniky. Tamní personál za tento rok provedl:

  • 15.788 vyšetření,
  • 2.405 očních operací,
  • z toho 1.740 operací šedého zákalu.

Burkina Faso:

Rozloha: 274 200 km²*
Počet obyvatel: 15,8 mil*
Hlavní město: Ouagadougou
Státní zřízení: prezidentská republika
HDP na osobu: 510 USD*
Index lidského rozvoje: 181. místo ze 187 zemí***
Dětská úmrtnost: 166/1000*
Průměrný věk dožití: 43 let**
Negramotnost: 71,3%**
Počet očních lékařů: 1/700 000 obyvatel****
Podíl nevidomých: 1,4% (z celkového počtu obyvatel)***

(*World Almanac and Book of Facts 2012)
(**Human Development Report 2011, UNDP)
(***Ministerstvo zdravotnictví/Burkina Faso, 2008)
(****Interní zdroj)

 

 

 

 


Jazykové mutace: cs"> en">