Každých pět vteřin v rozvojovém světe oslepne jeden člověk, každou minutu jedno dítě.
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Mapa Rwandy s vyznačenými projekty SVĚTLA PRO SVĚT

Rwanda

Rwandská republika je malý vnitrozemský stát ve Střední Africe, který se stal v minulosti německou (1890), později belgickou kolonií (1916). Úředním jazykem je angličtina, francouzština a rwandština. Drtivá většina obyvatel se hlásí ke křesťanství (katolická nebo protestantská církev). Ve Rwandě žijí dvě etnické skupiny, početnější Hutuové a méně početní Tutsiové. Nesváry mezi těmito etnickými skupinami prohloubené západními vlivy vyvrcholily v občanskou válku a rwandskou genocidu v r. 1994, během níž bylo zavražděno na 800 000 lidí. Občanská válka nese vinu za zhroucení celé ekonomiky. Země závisí na importu velkého množství potravin a veškerého zboží. Vyváží se káva a čaj. V současné době Rwanda přijala státní program pod názvem „Vize 2020“, v rámci něhož se z převážně zahraniční rozvojové pomoci investují finanční prostředky do vzdělání obyvatelstva. Rozvoj vzdělání a ekonomiky však brzdí nedostatek elektřiny a špatné propojení internetu na světovou síť. Většina Rwandských obyvatel žije v chudobě, jejich příjem je nižší než 1 USD/den.

Výsledky

Od roku 2010 podporujeme ve Rwandě ve spolupráci s konfederací LIGHT FOR THE WORLD oční kliniku v Kabgayi. Za tuto dobu místní personál provedl:

  • 99.285 vyšetření,
  • 7.909 očních operací,
  • z toho 4.040 operací šedého zákalu.

Rwanda:

Rozloha: 26  338 km²*
Počet obyvatel: 10 mil*
Hlavní město: Kigali
Státní zřízení: republika
HDP na osobu: 490 USD*
Index lidského rozvoje: 166. místo ze 187zemí**
Dětská úmrtnost: 111/1000*
Průměrný věk dožití: 43 let**
Negramotnost: 29,3%**
Počet očních lékařů: 1/1 500 000 obyvatel***
Podíl nevidomých: 1,2% (z celkového počtu obyvatel)

(*The World Almanac and Book of Facts 2012)
(**Human Development Report 2011, UNDP)
(***Interní zdroj)

Rwanda ve fotografiích
genocida01 160x106
genocida02 160x107
IMG_6200a 160x107
IMG_6208a 160x107
IMG_6758a 160x107
ZOU_3484 160x106
ZOU_3726 160x106

Jazykové mutace: cs"> en">