Každých pět vteřin v rozvojovém světe oslepne jeden člověk, každou minutu jedno dítě.
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

trachom

Trachom

Informace o projektu: Iniciativa Trachom

Výzva

SVĚTLO PRO SVĚT se v Etiopii věnuje zlepšení situace pacientů trpících očními nemocemi nebo slepotou. Smutnou skutečností zůstává, že 1,28 milionu zdejších lidí je postiženo slepotou jen proto, že nemají přístup k dostatečné zdravotní péči. Podobně je tomu i v případě infekčního onemocnění trachomem. Trachom je v Etiopii, vedle šedého zákalu, druhou nejčastější příčinou slepoty. Vyskytuje se všude tam, kde je nedostatek vody. Žel, oblastí sužovaných dlouhodobým suchem je v Etiopii stále ještě dost.  Počet nakažených trachomem zde narůstá do miliónů, přičemž v největším ohrožení jsou ženy a děti.Pokročilé stádium trachomu

Trachom se přenáší přímým kontaktem s infikovanými sekrety. Můžete se nakazit ze společného užívání jednoho ručníku. Nemoc na vás mohou přenést i mouchy.  Trachom způsobuje akutní zánět spojivek. V průběhu stále se opakujících infekčních nákazách, trvajících někdy i léta, se může stát, že se oční spojivky horního očního víčka natolik zjizví, že se víčko stoční dovnitř a řasami naruší povrch rohovky. Pokud se včas tento bolestivý stav nezačne léčit, dochází k oslepnutí.

Trachom

Náš cíl pro Etiopii:  Na trachom by neměl již nikdo oslepnout

Díky strategii s názvem „SAFE-Strategie“ vypracovanou Světovou zdravotnická organizace WHO, na jejíž realizaci se podílí významným způsobem i SVĚTLO PRO SVĚT se daří s trachomem účinně bojovat s infekční nemocí trachom.  Očekáváme, že se nám podaří uchránit před touto nemocí tisíce lidí v endemických oblastech.

Pomoc na základě „SAFE-Strategie“ (S – surgery, operace; A – antibiotics, antibiotika; F - facial Cleanliness, čistota obličeje; E – environmental Improvements, ekologické zlepšení)

Cílem strategie, na níž se podílí řada odborných organizací, získat nad výskytem nemoci kontrolu a zajistit, aby z důvodů tohoto onemocnění od roku 2020 nedocházelo k oslepnutí.  SVĚTLO PRO SVĚT realizuje pomoc v souladu s cílem „SAFE – Strategie“ ve dvanácti endemických oblastí regionu Tigray v severní Etiopii.

Naším dlouholetým projektovým partnerem je oční klinika Quiha. Řadí se mezi nejvýznamnější zařízení v zemi. Jako jediná nabízí oční ošetření pro 4,5 milionů lidí. Pro lidi z odlehlých oblastí zajišťujeme pravidelnou terénní pomoc.  Denně tak naše týmy (zahrnující oční lékaře a zdravotní sestry) ošetří na místě mnoho pacientů a provedou celou řadu operací zraku.

„SAFE-Strategie“ garantuje následující čtyři opatření, která ochrání miliony lidí před oslepnutím:

  • S-surgery, operaceOperace trachomu

Jestliže je víčko již stočeno dovnitř, pomoc spočívá v operaci víčka, aby se zabránilo následně hrozícímu poškozování rohovky.  Měsíčně je provedeno přibližně 1000 takových operací.

  • A-antibiotics, antibiotikaAntibiotika

Antibiotikum Zithromax léčí akutní zánět a pomáhá tak zabránit dalšímu rozvoji nemoci. Antibiotikum bude distribuováno a na základě lékařského vyšetření podáváno více než 1,5 milionům lidí z dvanácti endemických oblastí Tigray regionu.

  • F-facial cleanliness, čistota obličejeDostatek pitné vody

V  osvětové kampani informujeme obyvatele dotčených oblastí o důležitosti hygieny obličeje i přes nedostatek vody. V tomto případě jde o výrazný podíl na prevenci proti trachomu a jeho šíření.

  • E-enviromental improvement, ekologické zlepšení

K vymýcení trachomu je však nezbytné zajistit trvalým způsobem další hygienické standardy. Z naší strany chceme podporovat a zajistit u místních obyvatel budování latrín a záchodů. Ještě důležité je zajištění přístupu k čisté nezávadné vodě budováním nových studní.

Potřebujeme vaši pomoc

K realizaci „SAFE-Strategie v jednom okrsku (Woreda) s 150 907 obyvateli potřebujeme celkově 82 300 eur.

  • 1 830 zrak zachraňujících operací             36 600 eur
  • Rozdělení antibiotik obyvatelstvu     27 500 eur
  • Osvětová kampaň a přístup k čisté vodě     18 200 eur

Prosíme, pomáhejte s námi. Jakýkoli příspěvek pomůže. Ještě můžeme tisíce lidí ochránit před oslepnutím.

 


Jazykové mutace: cs"> en">