Každých pět vteřin v rozvojovém světe oslepne jeden člověk, každou minutu jedno dítě.
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Vize / Poslání / Cíle

Vize

SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World, o. s. je nevládní organizací, která se zaměřuje na prevenci a léčbu slepoty a na systémovou podporu osob s postižením v rozvojových zemích.

 • SVĚTLO PRO SVĚT se profesionalitou vyrovná špičkám v zahraniční rozvojové spolupráci v ČR.
 • Chce být nezávislou, stabilní a rostoucí organizací, která má dobré jméno u veřejnosti a soukromých i veřejných donorů.

Poslání

Základním posláním SVĚTLA PRO SVĚT je pomoc nevidomým a osobám se zrakovým postižením v rozvojových zemích, zejména Etiopii, Rwandě a Burkině Faso. Projekty se zaměřují na léčbu slepoty prostřednictvím operací šedého zákalu, prevence trachomu a léčení jeho následků, dále také na rehabilitace dětí s postižením a jejich začleňování do společnosti. Snažíme se o rozvoj a dodržování práv osob s postižením a zvyšování povědomí o této problematice.

Naše pracovní zásady jsou:

 • pomoc ke svépomoci
 • budování dlouhodobě udržitelných struktur
 • podpora vzdělávání místních odborníků
 • integrace osob se zdravotním postižením do všech oblastí života.

Žít s postižením v nejchudších zemích světa znamená patřit mezi nejchudší obyvatele naší planety. Pomáháme těm nejpotřebnějším, bez ohledu na jejich národnost, etnickou příslušnost, pohlaví či náboženské vyznání.

Cíle

Na základě principu nediskriminace, spoluúčasti a odpovědnosti:

 • poskytovat osobám s postižením přístup k lékařské péči prostřednictvím profesionálních a dlouhodobě udržitelných struktur
 • dávat podnět k začlenění témat týkajících se postižení ve všech oblastech rozvojové spolupráce.

Formy dosahování stanovených cílů

Spolupráce s místní vládou, občanskou společností, místními organizacemi osob se zdravotním postižením (DPO), mezinárodními organizacemi a odbornou veřejností za účelem zvýšení osvěty v oblasti péče o zrak v cílových zemích a regionech.

Podpora místních partnerů probíhá ná úrovni:

 • finanční a materiální
 • předávání profesionálního know-how/odbornosti
 • rozvoje odpovídajících organizačních a institucionálních kapacit
 • rozvoje lidských zdrojů.

 


Jazykové mutace: cs"> en">