Měsíc dobročinné závěti

Koalice Za snadné dárcovství vyhlašuje na období 13. září až 12. října měsíc dobročinné závěti.

13. září připadá na mezinárodní den závěti. Tímto dnem rovněž začíná měsíc dobročinné závěti, který potrvá až do 12. října.

Jak to funguje?

Celý měsíc se budeme věnovat štědrým dárcům a dárkyním, kteří pamatují na dobročinnost nejen za svého života, ale i po něm. U této příležitosti jim proplatíme náklady na notářský poplatek za sepsání zápisu o závěti.

Těšíme se na vaše dotazy.

Chtete-li nás navštívit a promluvit si o možnosti darováni, kontaktujte nás zde https://www.svetloprosvet.cz/odkaz-ze-zaveti, více informací o měsíci dobročinné závěti naleznete na http://zavetpomaha.cz/.