Světlo pro svět získalo 5 milionů korun z programu Medevac

V humanitárním programu Medevac, jehož cílem je prevence migrace, byl náš projekt na podporu osob s postižením v Burkině Faso podpořen v plné výši.

Burkina Faso patří mezi nejchudší země světa. Desítky procent populace jsou stále negramotné, ještě před deseti lety byly osoby s postižením až na výjimky ze vzdělání úplně vyloučeny.

V této chudé subsaharské zemi proto vedle očních klinik podporujeme i inkluzivní vzdělání dětí s různými druhy postižení. V omto ohledu jsme zde pomáhali pro děti s postižením vytvářet učební osnovy.

Díky Medevacu budeme moci naši činnost v zemi značně posílit. Více informaci o projektu na http://medevacczech.com/

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.