Afrika se připravuje na pandemii

Ohnisko pandemie se přesunulo na americký kontinent, Afrika se stále bojí.
ilustrační foto - roušky v Africe

A situaci má nelehkou: většina afrických států je tak chudá, že státní zdravotnictví funguje jen velmi omezeně. Jeden příklad za všechny: v Etiopii připadá jeden oční lékař na 750.000 (!) obyvatel.

V Africe pomáháme již 30 let. A nyní naše pomoc ještě dostává další podnět: snažit se nejchudší kontinent světa připravit na to, že jej mohou čekat těžší časy.

Díky opatřením místních vlád, které rychle reagovaly na doporučení Světové zdravotnické organizace, se ve většině zemí daří udržet počet nakažených v řádu několika tisíc případů. K datu 18.6. je v Africe evidováno přes 270 tisíc případů Covid-19, polovina z nich je ale ve dvou relativně vyspělejších zemích - Jihoafrické republice a Egyptě. Největší počet případů z našich programových zemí eviduje Demokratická republika Kongo (přes pět tisíc), nejasná je situace v Tanzánii, jejíž vláda přestala poskytovat informace. Znepokojující je vývoj v Jižním Súdánu, kde se nemoc vyskytla v prvním z velkých uprchlických táborů. Epidemii Covid-19 se prozatím daří držet pod kontrolou, na nejchudší vrstvy obyvatel, ke kterým patří i lidé s různými druhy postižení, ale velmi tvrdě dopadají ekonomické důsledky přísných opatření.

Jak přesně pomáháme?

Nemocnice, které v Africe provozujeme, a síť našich místních terénních pracovníků jsou ideálním zázemím pro pomoc v přípravě na pandemii.  

Jádro naší činnosti je následující

  • vybavujeme nemocnice hygienickými prostředky – mýdlem, rouškami, ochrannými obleky
  • šíříme informace o prevenci mezi obyvatele, s důrazem na ty nejslabší, tedy na osoby s postižením
  • školíme naše terénní pracovníky, aby mohli poskytovat adekvátní informace

Osvěta

Jaký odstup si držet od ostatních, jak se chránit rouškou, jak si správně mýt ruce – to všechno je součástí osvěty v boji proti Covidu-19, kterou provádějí naši sociální pracovníci v terénu. Rozdáváme mýdlo a dezinfekci.

Osvěta - Mozambik

Potravinová pomoc pro lidi s postižením

V Mozambiku, v oblasti Buzi, která byla loni postižena cyklónou Idai a tisíce lidí tu stále žijí v provizorních táborech. Většina z nich přišla vlivem zákazu shromažďování a uzavření velkých tržišť o obživu. Ve spolupráci s Unicef tu naši terénní pracovníci distribuují potravinovou pomoc a hygienické výrobky. Pomoc se cíleně zaměřuje na rodiny lidí s postižením, kteří při katastrofách často zůstávají stranou a pomoc ani informace se se k nim nedostávají.

distribuce potravin v Buzi

Amandovi je 90 let a je slepý. Do rizikové skupiny tak patří nejen kvůli svému věku, ale i proto, že nevidomí se orientují v prostoru prostřednictvím dotyků a jejich riziko nákazy je tak vyšší. Naštěstí má ženu a rodinu, která se o něho stará. Ruce si doteď myli popelem. Kromě informací, jak dodržovat hygienická opatření, jsme jim poskytli mýdlo a trvanlivé potraviny, které jim vydrží na několik týdnů.

Amando z Mozambiku

 

Pomozte nám prosím dále pomáhat! Darujte jednoduše online přes naši platební bránu.

Děkujeme!