Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina se v roce 2015 poprvé zařadila mezi země podporované Světlem pro svět. V současnosti zde ve spolupráci s rakouskou kanceláří Light for the World podporujeme projekt s názvem Posilování občanské společnosti skrze inkluzívní vzdělávání v Bosně a Hercegovině. Projekt na místě realizuje lokální nezisková organizace DUGA, která se v oblasti podpory zdravotně postiženým angažuje již od roku 1994. Na projektu se můžeme podílet díky grantu České rozvojové agentury ve výši 729 686 korun poskytnutém v rámci dotačního titulu podpory trojstranných projektů českých subjektů.

Bosna a Hercegovina není zemí, kterou by Světlo pro svět typicky podporovalo. Jedná se o poměrně rozvinutý stát s vysokým indexem lidského rozvoje. Na druhou stranu ačkoli se jedná o evropskou zemi, umístila se Bosna v žebříčku lidského rozvoje sestavovaném OSN až na 85. místě ze 188 hodnocených zemí. Podle odhadů zde žije asi pětina populace pod hranicí chudoby a další asi třetina je chudobou ohrožena. Situace domácností, v nichž žije osoba s postižením, je ještě složitější. Chudoba se zde vyskytuje ve 30 % případů.

Podpora zdravotně postižených byla v zemi vzhledem k historii dlouho chápána primárně jako péče o válečné veterány. Potřeby jiných skupin postižených stály stranou zájmu politiků a jejich zajištění bylo zcela podfinancované. Ačkoli se země přihlásila k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, praktická realizace potřebných opatření probíhá jen pomalu. Významnou roli v tom hraje poválečné uspořádání země, které je administrativně velmi komplikované a tudíž nepřehledné a nepružné.

Bosna a Hercegovina
Karte: Bosnien-Herzegowina
  • Rozloha: 51,129 km2
  • Počet obyvatel: 3.8 milionů
  • Průměrný věk dožití: 76.4 let
  • Počet očních lékařů: 200                       (1 oční lékař/19 000 obyvatel)
  • Počet očních lékařů podporovaných námi: 0
Programme Development Officer

Kontaktní osoba programy: Pavel Pinkava

 

+420 222 362 191
pinkava [at] svetloprosvet.cz

Země, kde působíme

Dary z České republiky podporují vybraná zdravotnická zařízení v Etiopii, Burkině Faso, DR Kongo, Jižním Súdánu a Kambodži.