Burkina Faso

Když byl slepému Zackarimu Pizongo mobilním lékařským týmem odoperován šedý zákal a on znovu uviděl, směřovaly jeho první myšlenky k rodině, o kterou se bude moci díky operaci znovu postarat. Zackari putoval za lékařem mnoho hodin pěšky. Na cestě mu pomáhal jeho bratr, který se dlouhé měsíce, kdy byl Zackari nevidomý, o jeho rodinu staral.

Burkina Faso je tradiční podporovanou zemí Světla pro svět. Podle statistik OSN se jedná o jednu z nejchudších zemí světa: v žebříčku Indexu lidského rozvoje se nachází na 183. místě ze 188 zemí, pod hranicí chudoby zde žije asi 44,5 % populace. Více než jeden milion lidí zde podle odhadů žije s nějakým typem postižení, velkou část tvoří lidé nevidomí nebo lidí trpící nějakým očním onemocněním. 

V roce 2015 působili ve venkovských oblastech země, kde žije asi 88 % populace, pouze dva oční lékaři.

Světlo pro svět zde podporuje dva projekty oční péče, konkrétně kliniky Zorgho a Nouna.

Burkina Faso
Karte: Burkina Faso
  • Rozloha: 274,000 km2
  • Počet obyvatel: 17.4  milionů
  • Průměrný věk dožití: 58.7 let
  • Počet očních lékařů: 26
    (1 oční lékař/670 000 obyvatel)
  • Počet očních lékařů podporovaných námi: 15
Programme Development Officer

Kontaktní osoba programy: Pavel Pinkava

 

+420 222 362 191
pinkava [at] svetloprosvet.cz

Země, kde působíme

Dary z České republiky podporují vybraná zdravotnická zařízení v Etiopii, Burkině Faso, DR Kongo, Jižním Súdánu a Kambodži.