Jak darovat

Darovat můžete převodem na náš účet, kartou přes platební bránu, složenkou na poště, darem do sbírkové kasičky na našich akcích nebo dar donést osobně k nám do kanceláře. Vaše dary pomáhají nevidomým, zrakově postiženým i lidem s jiným zdravotním postižením v rozvojových zemích a slouží k financování našich očních klinik a dalších zdravotnických a sociálních programů v cílových zemích. 

Darujte zrak, dárek na celý život!

Podpořte činnost SVĚTLA PRO SVĚT – Light for the World přispěním na naše účty:

  • Dárcovský účet: 6969696969/2700

IBAN:CZ15 2700 0000 0069 6969 6969

  • Účet veřejné sbírky: 633633633/2700

IBAN: CZ56 2700 0000 0006 3363 3633

Veřejná sbírka byla povolena Magistrátem hl. města Prahy (č.j. S-MHMP/1225231/2014) od 5. 9. 2014 na dobu neurčitou.

  • Provozní účet pro pravidelné dárcovství: 1002582504/2700

IBAN: CZ15 2700 0000 0010 0258 2504

BIC/SWIFT:BACXCZPP

DMS zašlete ve tvaru DMS SVETLO na telefonní číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč, SVĚTLO PRO SVĚT obdrží 28.50 Kč. Můžete zaslat i roční DMS ve tvaru ROK SVETLO na telefonní číslo 87777. Cena DMS Roční podpory je 12 x 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 12 x 28,50 Kč. K platbám dochází pravidelně, a to vždy jednou za 30 dní od zaslání první dárcovské SMS na vybraný projekt.Službu poskytuje Fórum dárců.

Přispět můžete i on-line přes platební bránu kliknutím na tlačítko DAROVAT.

fotografie Pavla Jirošová
Kontaktní osoba fundraising a dárcovství: Pavla Jirošová
+420 222 361 541
jirosova [at] svetloprosvet.cz