Etický kodex fundraisingu

Jako členové Klubu profesionálních fundraiserů a Koalice za snadné dárcovství se hlásíme k Etickému kodexu fundraisingu.

čeština
Soubor Download (14.71 KB)