Jste zde

Etiopie

Oční péče

V Etiopii se Světlo pro svět v rámci oční péče věnuje podpoře očních zdravotnických zařízení a výjezdů oftalmologických týmů do venkovských oblastí. Až 80 % etiopského obyvatelstva žije na vesnici a k lékaři, který ordinuje ve městě, se celý život nedostanou. Podporujeme zejména operace šedého zákalu a očních víček poškozených trachomou.

Kromě přímého poskytování zdravotnické péče se intenzivně věnujeme i prevenci vzniku slepoty. Řada případů mají na svědomí infekční nemoci, které už v Evropě neznáme, protože k jejich odstranění stačí správná hygiena a antibiotika. Patří mezi ně třeba chlamidiální infekce trachoma a říční slepota. K účinnému odstranění těchto nemocí je potřeba přesně vědět, kde a v jakém rozsahu se nacházejí jejich zárodky. Výskyt podrobně mapujeme v regionech Tigray a Somali.  Ve spolupráci s etiopskými zdravotnickými úřady se onemocnění plošně snažíme odstraňovat hromadnou distribucí antibiotik a změnou hygienických návyků.

S podporou organizace Grarbet Tehadiso Mahber se podařilo v roce 2015 na očních klinikách Butajira a Zeway vyšetřit více než 1 milion pacientů a o pravidlech lepší péče o oči informovat dalších půl milionu lidí. Světlo pro svět rovněž dlouhodobě pracuje na zvyšování kapacit zdravotnického i administrativního systému klinik, stejně jako na způsobech, jakým se péče k potřebným dostává.

Odstraňování a prevence slepoty v odlehlých oblastech region Sidama se věnuje nemocnice v Yirgalemu, kterou kromě Světla pro svět v tomto záměru mezi lety 2010-2015 podporovala rovněž Česká rozvojová agentura. V roce 2015 bylo vyšetřeno více než 12 tisíc pacientů, odoperováno bezmála 1 200 šedých zákalů a skoro 900 očních víček. O správné hygiene zdravotníci v rámci terénních výjezdů poučili 22,5 tisíce lidí.  

V regionu Somali žije asi 5 milionu lidí. Přibližně 5,4 % populace nevidomých a polovina z nich vinou šedého zákalu. Na 7 očních klinikách v regionu Somali  pracuje asi 20 odborníků. V roce 2015 se jim s podporou Světla pro svět podařilo vyšetřit více než 16 tisíc pacientů, odoperovat skoro 3 tisíce pacientů s trachomem a více než 2 tisíce s šedým zákalem. 

Oční péči poskytuje obyvatelům regionu Amhara nemocnice v Debarku. Místním lékařům se v roce 2015 podařilo vyšetřit oči více než 7 tisícům lidí. Bez mála pěti stům zdravotníci ostranili šedý zákal a osmi stům pacientům upravili refrakční vady.  

Inkluzivní vzdělávání a komunitní rehabilitce

Vedle oční péče rovněž usnadňujeme přístup osob se zdravotním postižením ke vzdělání (základnímu i odbornému) a rehabilitačním službám, podporujeme schopnost osob se zdravotním postižením domoci se svých práv a překonávat sociální vyloučení. Pracujeme s místními školami, zdravotnickými a rehabilitačními zařízeními, úřady, formálními i neformálními představiteli vesnic a asociacemi osob se zdravotním postižením i širokou veřejností na změně chápání osob se zdravotním postižením. Odstranění stigmatu, které se pojí v Etiopii se zdrvotním postižením, je jednou z nejúčinnějších metod zapojení osob se zdravotním postižením do běžného společenského života.  

Inkluzivní vzdělávání pro děti s vadou sluchu v metropoli země Addis Abebě podporovalo Světlo pro svět společně s Českou rozvojovou agenturou a organizací RSDA v letech 2010-2015. Organizace RSDA jako jedna z prvních začala systematicky pracovat na zlepšování životních podmínek neslyšících dětí. Dobře věděli jak na to, neboť organizaci založili sami neslyšící. Organizace intenzivně pracuje s veřejnými školami a vzdělává učitele, aby byli schopni děti s postižením sluchu poznat a přizpůsobit vzdělávací prostředí i jim. Vyučuje neslyšící děti i jejich rodiče a kamarády ve znakové řeči. Podporuje rodiče ve vytváření svépomocných skupin, kde si můžou o svých zážitcích popovídat i najít pochopení. Rodinám s dětmi se zdravotím postižením často chybí záchranné rodinné sítě, které tyto skupinky nahrazují.

Rehabilitační centrum v Arba Minchi podporovalo Světlo pro svět společně s Českou rozvojovou agenturou v letech 2015-2016. Společně jsme umožnili přístup k rehabilitačním službám více než 11 000 dětí. Využití komunitních rehabilitačních služeb je v Etiopii stále poměrně ojedinělé. Přístup k rehbilitačním službám má v Etiopii asi 2 % populace. AMRC výrazným způsobem přispívá k jejich propagaci, z původně nevládní organizace přeslo AMRC pod vládní regionální správu.

Etiopie
Karte von Äthiopien
  • Rozloha 1,133,380 km2
  • Počet obyvatel: 94 milionů
  • Průměrný věk dožití: 63.6 let
  • Počet očních lékařů: 104
   (1 oční lékař/903 000 obyvatel)
  • Počet očních lékařů podporovaných námi: 20
Programme Development Officer

Kontaktní osoba programy: Pavel Pinkava

 

+420 222 362 191
pinkava [at] svetloprosvet.cz

Země, kde působíme

Dary z České republiky podporují vybraná zdravotnická zařízení v Etiopii, Burkině Faso, DR Kongo, Jižním Súdánu a Kambodži.