Inkluzivní vzdělávání

Ještě před rokem nemohl Igliassu ani chodit. Jednu nohu má příliš krátkou. Díky rehabilitačnímu programu Světla pro svět už ale navštěvuje školu a hraje si s kamarády.

Igliassu si hraje se spolužáky

Vzdělání pro všechny

Věděli jste, že každé třetí dítě ve věku základní školy, které nechodí do školy, má nějaký typ postižení? Nevěděli? Tak se zhluboka nadechněte, než si přečtete následující: 9 z 10 dětí s postižením nemůže navštěvovat školu. Okolo 58 miliónů dětí ve věku základní školy žije s nějakým postižením. A 80% dětí s postižením žije v rozvojových zemích. Jsou často vyloučeny ze vzdělávání i ze společnosti kvůli fyzickým, systémovým a komunikačním bariérám. 

Světlo pro svět bojuje za systém školství, který dá šanci každému a nevylučuje nikoho. Abychom odstranili vyloučení dětí s postižením, chceme zlepšit kvalitu vzdělávání pro všechny.

Podporujeme 20 inkluzivních vzdělávacích programů v partnerských zemích, jakou jsou Burkina Faso, Etiopie, Jižní Súdán, Severovýchodní Indie a Papua Nová Guinea

Inkluzivní vzdělávání znamená společnou výuku všech dětí na jednom místě s přihlédnutím k individuálnímu potenciálu a potřebám každého dítěte. Tímto způsobem se děti s postižením mohou vymanit z chudoby. Tímto způsobem budou moci vést samostatný život v budoucnu a stát se aktivními členy společnosti. Z inkluzivního vzdělávání přináší prospěch všem dětem, zvyšuje toleranci a pomáhá budovat inkluzivní a tolerantní společnost.

Co děláme:

  • Podporujeme děti s postižením ve školní docházce
  • Odstraňujeme bariéry v infrastruktuře škol
  • Školíme učitele ve speciálních kurzech, poskytujeme vhodné učební pomůcky
  • Bojujeme za inkluzivní vzdělávání u národních vlád i na mezinárodní úrovni

Náš přístup k inkluzivnímu vzdělávání je velmi úspěšný i v odlehlých a málo rozvinutých regionech a komunitách.

Např. v regionu Garango v Burkině Faso jsme podpořili program inkluzivního vzdělávání a do procesu zahrnuli několik místních partnerů a Ministerstvo školství. Díky osvětě, školení pro učitele a zlepšení infrastruktury se nám podařilo, že dnes 60% dětí s postižením v regionu navštěvuje školu. Předtím mělo pouze 5 – 6% těchto dětí přístup ke vzdělání.

Přispěli jsme k tomu, že se počet dětí ve věku základních škol, které nemají přístup ke vzdělání, snížil ze 105 miliónů v roce 1990 na dnešních 58 miliónů.

Programme Development Officer

Kontaktní osoba programy: Pavel Pinkava

 

+420 222 362 191
pinkava [at] svetloprosvet.cz

Co děláme

Ouatara po operaci

Nefissa se usmívá. Díky terénnímu výjezdu lékařského týmu Světla pro svět už teď opět zvládá svůj každodenní život. Malý chirurgický zákrok jí umožnil znovu se postarat o své děti.

Roukiatou má šanci vést v budoucnu nezávislý život.

Roukiatou má postižení nohou. Terénní pracovník Světla pro svět jí poskytl podporu a péči, kterou potřebovala. Základ pro to, aby měla budoucnost.

Rozsvěcujeme svíčky pro Afriku

Světlo pro svět v České republice získává finanční prostředky pro své rozvojové projekty v Africe. Zároveň se snaží prostřednictvím osvětové činnosti zvyšovat povědomí o situaci osob s postižením v rozvojových zemích.

 

V rámci osvětových projektů bojujeme s předsudky a ukazujeme kontext rozvoje, ve kterém na osoby se zdravotním postižení nemůžeme zapomínat. Pracujeme také s tvůrci programových politik na tom, aby osoby se zdravotním postižením nebyly opomínáni při tvorbě strategických dokumentů.