Inkluzivní vzdělávání dětí s vadou zraku

Místní partner: Organizace Krousar Thmey

Cíl projektu: Zapojit 220 dětí s postižením zraku do kambodžského vzdělávacího systému nebo do škol Krousar Thmey.

V roce 2015 jsme díky grantu od České rozvojové agentury ve výši 1 154 371 Kč mohli podpořit projekt Inkluzivní vzdělávání dětí s vadou zraku v Kambodži, který umožňuje dětem se zrakovým postižením získat vzdělání a tím pádem zlepšuje šance na jejich důstojné pracovní uplatnění a soběstačnost v dospělosti. Aktivity projektu jsou kromě přímé podpory dětí s postižením zaměřeny také na vzdělávání učitelů, tak aby mohli dětem s postižením při výuce poskytnout potřebnou podporu, a současně na informování veřejnosti, ředitelů škol, státních úředníků a dalších o nutnosti zajistit pro děti s postižením možnosti kvalitního vzdělávání.

Co se podařilo v roce 2015:

Bylo proškoleno 95 učitelů Krousar Thmey a 122 učitelů veřejných škol. Proběhlo 7 školení pro pracovníky KT a zaměstnance vzdělávacích úřadů.

Bylo vyšetřeno 420 dětí; 113 dětí s refrakční vadou obdrželo brýle, 79 dětí bylo posláno na další prohlídku a 44 dětem pak byla poskytnuta následná péče. 79 dětí s postižením zraku bylo podpořeno ve studiu, 5 nevidomých dětí bylo zapsáno do škol Krousar Thmey, 117 dětem s postižením zraku byly poskytnuty adekvátní výukové materiály, bylo otevřeno 105 nových inkluzivních tříd, uskutečnilo se 6 společných monitorovacích návštěv.

Programme Development Officer

Kontaktní osoba programy: Pavel Pinkava

 

+420 222 362 191
pinkava [at] svetloprosvet.cz

Země, kde působíme

Dary z České republiky podporují vybraná zdravotnická zařízení v Etiopii, Burkině Faso, DR Kongo, Jižním Súdánu a Kambodži.