Jste zde

Kambodža

Inkluzivní vzdělávání

Kambodža se s následky smutné minulosti poznamenané řáděním Rudých Khmérů vyrovnává poměrně rychle. Občas slouží i jako příklad, jak řešit otázku přístupu dětí ke vzdělání. Přesto z relativně dobře fungujícího vzdělávacího systému stále vypadávají děti se zdravotním postižením. Jejich šance na samostatný a nezávislý život jsou minimální. V chudobě žijí jak ony, tak i jejich rodiny. Proto v současné době v zemi podporujeme zejména inkluzivní vzdělávání a přístup osob se zdravotním postižením na pracovní trh. 

V letech 2015-2016 Světlo pro svět poskytovalo podporu společně s Českou rozvojovou agenturou a organizací Krousar Thmey, která se vzdělávání znevýhodněných dětí věnuje již od roku 1991. Společně jsme podpořili více než 600 dětí v přístupu ke zdravotnické péči, vyškolili téměř 500 učitelů v inkluzivním vzdělávání dětí s vadou zraku. Do veřejných škol se nám podařilo zapojit 171 dětí.

Díky Nadačnímu fondu AVAST se nám daří ve spolupráci s organizací DDSP v kambodžském Pursatu usnadňovat přístup k odbornému vzdělávání osobám se zdravotním postižením. Organizace DDSP provozuje v Pursatu inkluzivní a speciální školy. Dlouhodobě řešili otázku dalšího uplatňení absolventů svých škol. V Pursatu, ani celém přilehlém regionu, žádné centrum středního odborného vzdělávání nebylo. V současné době je centrum ve výstavbě a mělo by být dokončeno a otevřeno do konce roku 2017. 

Kambodža
Karte: Kambodscha
  • Rozloha: 181,035 km2
  • Počet obyvatel: 14.9 milionů
  • Průměrný věk dožití: 71 let
  • Počet očních lékařů: 19                           (1 oční lékař/ 784 000 obyvatel)
  • Počet očních lékařů podporovaných námi: 0
Programme Development Officer

Kontaktní osoba programy: Pavel Pinkava

 

+420 222 362 191
pinkava [at] svetloprosvet.cz

Země, kde působíme

Dary z České republiky podporují vybraná zdravotnická zařízení v Etiopii, Burkině Faso, DR Kongo, Jižním Súdánu a Kambodži.