Komunitní rehabilitace

Roukiatou má postižení nohou. Terénní pracovník Světla pro svět jí poskytl podporu a péči, kterou potřebovala. Základ pro to, aby měla budoucnost.

Roukiatou má šanci vést v budoucnu nezávislý život.

Samostatná a s budoucností

Rehabilitace a péče o děti probíhá doma – to je hlavním důvodem, proč má komunitní rehabilitace (Community-Based Rehabilitation – CBR) tak dobré výsledky. V našich programech komunitní rehabilitace dostávají děti s postižením podporu v prostředí, které je pro ně domácí a známé.

Naši terénní rehabilitační pracovníci pravidelně navštěvují děti u nich doma, aby nemuseli cestovat za institucionální péčí. Terénní pracovníci posuzují individuální potřeby dětí, např. jestli dítě potřebuje okamžitou lékařskou péči, fyzioterapii, berle nebo invalidní vozík. Také ukazují rodičům, jak s dítětem pracovat, rehabilitovat a jak ho podporovat. Základem komunitní rehabilitace je zapojit děti do jejich místní komunity. Program proto probíhá přímo ve vesnici, aby se ho zúčastnili rodiče, přátelé a sousedé.

Co děláme:

  • Poskytujeme individuální péči u dětí doma
  • Zapojujeme rodiče, sousedy a přátele
  • Podporujeme zapojení dětí a osob s postižením do života místní komunity
  • Podporujeme osoby s postižením v tom, aby mohli najít práci

Výsledný efekt: Komunita se stará o dítě a jeho zotavení. Lidé se zbavují svých obav a předsudků a přijímají děti jako plnohodnotné členy komunity.

Další součástí našich programů komunitní rehabilitace je zajistit, aby osoby s postižením měli přístup na trh práce. Cílem programů je, aby lidé s postižením mohli žít nezávisle, vydělávat pro sebe i svou rodinu a být rovnocennými členy společnosti.

 V říjnu 2010, WHO, UNESCO, ILO a Mezinárodní konsorcium pro zdravotní postižení a rozvoj (IDDC) zveřejnili nové Zásady programů CBR. Jako součást IDDC, Světlo pro svět – Light for the World bylo zapojeno do příprav těchto Zásad. Připravili jsme Příručku zásad programů komunitní rehabilitace. Tyto programy mají celosvětový dopad, protože přispívají k naplnění Konvence OSN o právech osob s postižením (UNCRPD) a k dosažení Cílů udržitelného rozvoje (SDG´s).

Programme Development Officer

Kontaktní osoba programy: Pavel Pinkava

 

+420 222 362 191
pinkava [at] svetloprosvet.cz

Co děláme

Ouatara po operaci

Nefissa se usmívá. Díky terénnímu výjezdu lékařského týmu Světla pro svět už teď opět zvládá svůj každodenní život. Malý chirurgický zákrok jí umožnil znovu se postarat o své děti.

Igliassu si hraje se spolužáky

Ještě před rokem nemohl Igliassu ani chodit. Jednu nohu má příliš krátkou. Díky rehabilitačnímu programu Světla pro svět už ale navštěvuje školu a hraje si s kamarády.

Rozsvěcujeme svíčky pro Afriku

Světlo pro svět v České republice získává finanční prostředky pro své rozvojové projekty v Africe. Zároveň se snaží prostřednictvím osvětové činnosti zvyšovat povědomí o situaci osob s postižením v rozvojových zemích.

 

V rámci osvětových projektů bojujeme s předsudky a ukazujeme kontext rozvoje, ve kterém na osoby se zdravotním postižení nemůžeme zapomínat. Pracujeme také s tvůrci programových politik na tom, aby osoby se zdravotním postižením nebyly opomínáni při tvorbě strategických dokumentů.