Naše činnost v ČR

Světlo pro svět v České republice získává finanční prostředky pro své rozvojové projekty v Africe. Zároveň se snaží prostřednitvím osvětové činnosti zvyšovat povědomí o situaci osob s postižením v rozvojových zemích.

V rámci osvětových projektů bojujeme s předsudky a ukazujeme kontext rozvoje, ve kterém na osoby se zdravotním postižení nemůžeme zapomínat. Pracujeme také s tvůrci programových politik na tom, aby potřeby osob se zdravotním postižením nebyly opomínány při tvorbě strategických dokumentů. 

Rozsvěcujeme svíčky pro Afriku

Naše hlavní osvětové projekty v České republice jsou:

Hudbou proti slepotě Během proti slepotě Přes překážky
 Hudbou proti slepotě
 Během proti slepotě
Přes překážky