Oční klinika Nouna

Místní partner: Centre Médical avec Antenne chirurgicale de Nouna (CMA)

Cíl projektu: Podpořit péči o zrakově postižené v méně dostupných oblastech, spádově náležejících ke krajské nemocnici v Nouně, a snížit tak výskyt slepoty a zrakového postižení u obyvatel regionu. Oční klinika Nouna je součástí jediné nemocnice, která zajišťuje zdravotní péči pro obyvatele oblasti Boucle de Mouhoun, jedné z nejchudších v zemi. V této oblasti o rozloze o něco větší než Belgie žije asi 1,6 milionu obyvatel, z nichž 56 % žije pod hranicí extrémní chudoby. Přibližně pro polovinu potenciálních pacientů je nemožné se do nemocnice dostat, obzvláště v období dešťů, kdy jsou cesty nesjízdné.

Co se podařilo v roce 2015:

  • Vyšetření očí: 8 868 pacientů (z toho 4 703 přímo na klinice a 4 165 během terénních výjezdů)
  • Operace šedého zákalu: 821 pacientů (566 na klinice a 255 během terénních výjezdů)
  • Operace trachomu: 140 pacientů
  • Distribuováno brýlí: 637, z toho 128 zdarma
  • 105 sester proškoleno v primární oční péči
  • 70 porodních asistentek proškoleno v primární oční péči s důrazem na novorozenecká oční onemocnění

 Další oční klinika podporovaná v Burkině Faso Zorgho.

Země, kde působíme

Dary z České republiky podporují vybraná zdravotnická zařízení v Etiopii, Burkině Faso, DR Kongo, Jižním Súdánu a Kambodži.