Oční klinika Zorgho

Místní partner projektu: Oční klinika Zorgho pod správou Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité

Cíl projektu: Boj proti slepotě a zlepšení oční péče pro obyvatele v arcidiecézi Koupéla. 

Podpora oční kliniky zajišťující spádově nejen vyšetření zraku v šesti oblastech regionu, ale rovněž poskytující doškolování a vzdělání pro zdravotníky z okolních nemocnic. Město Zorgho leží přibližně sto kilometrů na východ od hlavního města Ouagadougou. Oční klinika zde byla založena v roce 2004 a stala se jediným zařízením tohoto druhu v rámci šesti oblastí (Ganzourgou, Kourittenga, Boulgou, Koulpéologo, Namentenga a Zoundweogo) přibližně s miliónem dvěma sty tisíci obyvateli.

Oční klinika poskytuje velmi kvalitní péči, a má tudíž v zemi velmi dobrou pověst. Je zde velká snaha vybudovat z kliniky postupně školící centrum pro studenty a zároveň pokračovat ve školení a zvyšování kvalifikace zaměstnanců a dosáhnout tak stability v objemu a kvalitě poskytované péče. V roce 2015 došlo ke zpoždění některých aktivit vzhledem k nestabilní politické a bezpečnostní situaci, která v zemi nastala po odstoupení prezidenta Campaoreho.

Přes tyto závažné komplikace se podařilo dokončit novou administrativní budovu, která bude sloužit jako zázemí nemocnice, čímž zároveň dojde k uvolnění prostor přímo v budově kliniky pro potřeby pacientů. Nedostatečná kapacita byla v minulých letech jedním z hlavních problémů nemocnice. Dalším velkým úspěchem byla instalace solárních panelů, která je odpovědí na další palčivý problém, a sice výpadky elektrické energie. Díky solárním panelům nemocnice ušetří významné finanční prostředky a současně dosáhne nezávislosti na místních dodavatelích. Tento počin představuje důležitý příklad dobré praxe na celostátní úrovni.

Co se podařilo v roce 2015:

  • Vyšetření očí: 18 418 pacientů (z toho 17 221 přímo na klinice a 1 197 během terénních výjezdů)
  • Odstranění šedého zákalu: 1 196 pacientů (z toho 1 001 přímo na klinice a 195 během terénních výjezdů)
  • Operace trachomu: 47 pacientů (z toho 42 přímo na klinice a 5 během terénních výjezdů)
  • Ostatní provedené operace (např. zelený zákal): 88

 

Další oční klinika podporovaná v Burkině Faso Nouna

Země, kde působíme

Dary z České republiky podporují vybraná zdravotnická zařízení v Etiopii, Burkině Faso, DR Kongo, Jižním Súdánu a Kambodži.