Oční péče

Nefissa se usmívá. Díky terénnímu výjezdu lékařského týmu Světla pro svět už teď opět zvládá svůj každodenní život. Malý chirurgický zákrok jí umožnil znovu se starat o své děti.

Nefissa se usmívá.

Zpět do světla, zpět do života

Ve Světle pro svět  věříme, že zrak znamená život. Naší náplní je vracení zraku -- a tím i nezávislého samostatného života -- lidem z rozvojových zemí.

285 miliónů lidí z celého světa žije se zrakovým postižením. 39 miliónů z nich jsou nevidomí. 246 miliónů trpí slabozrakostí. Za každým z těchto čísel je konkrétní člověk a jeho/její každodenní život. Děda, který nikdy neviděl svá vnoučata. Matka, která se chce postarat o své děti. Dítě, které nemůže chodit do školy.

Přibližně 90% zrakově postižených osob žije v rozvojových zemích. 

80% případů slepoty by se dalo zabránit nebo mohou být jednoduše vyléčeny. České Světlo pro svět i další evropské organizace Light for the World  již mnoho let pracují na vymýcení odstranitelné slepoty. V 15 partnerských zemích spolu s lokálními partnery zajišťujeme operace šedého zákalu, distribuujeme léky, školíme oftalmology, stavíme oční kliniky a organizujeme terénní výjezdy lékařských týmů, které zajistí oční péči i v odlehlých oblastech.

 Co děláme:

  • Zajišťujeme operace šedého zákalu
  • Zajišťujeme operace očních víček po trachomu
  • Distribuujeme léky, které bojují s trachomem
  • Poskytujeme brýle a pomůcky při slabozrakosti

 

České Světlo pro svět spolu s ostatními členskými organizacemi Light for the World si dalo ambiciózní cíl: Jako součást globální iniciativy „Vision 2020“ chceme eliminovat odstranitelnou slepotu. Jsme členem Mezinárodní koalice na boj proti trachomu (ICTC). Naším společným cílem je vymýcení infekčního trachomu do roku 2020. Proto rozšiřujeme naše aktivity v boji proti trachomu v Etiopii a Mozambiku.

Také chceme snížit počet zrakových postižení v důsledku nekorigovaných refrakčních vad (URE). Tyto vady mohou za 43% všech zrakových postižení na celém světě. Jsme partnery Mezinárodního výboru pro oftalmologii a zavádíme různé programy na odstranění těchto vad, například Národní intervenci nekorigovaných refrakčních vad (NIURE) v Ugandě, která funguje ve spolupráci s místním Ministerstvem zdravotnictví.

Programme Development Officer

Kontaktní osoba programy: Pavel Pinkava

 

+420 222 362 191
pinkava [at] svetloprosvet.cz

Co děláme

Roukiatou má šanci vést v budoucnu nezávislý život.

Roukiatou má postižení nohou. Terénní pracovník Světla pro svět jí poskytl podporu a péči, kterou potřebovala. Základ pro to, aby měla budoucnost.

Igliassu si hraje se spolužáky

Ještě před rokem nemohl Igliassu ani chodit. Jednu nohu má příliš krátkou. Díky rehabilitačnímu programu Světla pro svět už ale navštěvuje školu a hraje si s kamarády.

Rozsvěcujeme svíčky pro Afriku

Světlo pro svět v České republice získává finanční prostředky pro své rozvojové projekty v Africe. Zároveň se snaží prostřednictvím osvětové činnosti zvyšovat povědomí o situaci osob s postižením v rozvojových zemích.

 

V rámci osvětových projektů bojujeme s předsudky a ukazujeme kontext rozvoje, ve kterém na osoby se zdravotním postižení nemůžeme zapomínat. Pracujeme také s tvůrci programových politik na tom, aby osoby se zdravotním postižením nebyly opomínáni při tvorbě strategických dokumentů.