Oční péče v Debarku a okolí v regionu Amhara

Místní partner: Amhara Regional Health Bureau

Cíl projektu: Komplexní oční péče v regionu a zlepšení infrastruktury oční péče.

Projekt na podporu oční péče v Debarku a okolí je realizován ve spolupráci s místní klinikou. V regionu Debark se věnujeme jak práci přímo na klinice, kde je prováděno mnoho operací a preventivních prohlídek, tak pravidelným výjezdům zdravotnického týmu do terénu. Zajistit oční péči v lokalitách, jejichž obyvatelé na kliniku nemají z různých důvodů přístup, je zásadní pro dlouhodobou prevenci očních onemocnění. Kromě samotného zajištění zdravotní péče je projekt zaměřen také na zvyšování povědomí o možné prevenci očních onemocnění.

Co se podařilo v roce 2015:

  • Vyšetření očí: 7 629 (z toho 3 845 v terénu)
  • Operace šedého zákalu: 475 (z toho 291 v terénu)
  • Ošetření refrakčních vad: 806 (z toho 409 v terénu)

Programme Development Officer

Kontaktní osoba programy: Pavel Pinkava

 

+420 222 362 191
pinkava [at] svetloprosvet.cz

Země, kde působíme

Dary z České republiky podporují vybraná zdravotnická zařízení v Etiopii, Burkině Faso, DR Kongo, Jižním Súdánu a Kambodži.