Posilování občanské společnosti skrze inklusivní vzdělávání

Místní partner: Sdružení DUGA (DRUŠTVO UJEDINJENIH GRAĐANSKIH AKCIJA)

Cíl projektu: Zajistit pro děti se speciálními potřebami a poruchami učení v kantonu Sarajevo nediskriminační prostředí v běžných školních třídách.

Součástí projektu je rovněž aktivní zapojení odborníků, dalších organizací a veřejnosti do kampaně, která bude informovat o potřebě a smyslu inkluzivního vzdělávání, tak aby se tomuto tématu dostalo pozornosti ze strany politiků a úředníků. Cílem kampaně je dosáhnout zlepšení a sjednocení poskytované podpory pro osoby se zdravotním postižením na celém území státu.

Co se podařilo v roce 2015:

Za první rok realizace bylo do projektu zapojeno 115 dětí, kterým byly poskytnuty odborné konzultace, pro část z nich byly vytvořeny individuální studijní plány. Odborné poradenství bylo dále zajištěno pro 130 učitelů a 60 rodičů. Proběhlo celkem 11 dní workshopů pro speciální pedagogy, rodiče nebo ředitele škol. Tématy byly například dysgrafie a dyslexie, ale také komunikace mezi rodinou a školou, otázka motivace a vedení, nebo sociální izolace děti s postižením.


 Příběh Tamary: Domácí výuka je někdy jedinoušancí na vzdělání

Tamara je v mnohém obyčejná třináctiletá dívka. Chodí do sedmé třídy, ráda tančí, zpívá, maluje, hraje si s kočkami, baví ji loutky. V mnohém se ale její život dost liší. Tamara totiž trpí, jako jediný člověk v Bosně a Hercegovině, Dravetovým syndromem. Nejprve jí byla diagnostikována „běžná“ epilepsie, postupně však byla diagnóza upřesňována, až se lékaři shodli na zmíněném Dravetově syndromu. Onemocnění je velice vzácné, i proto stanovení konečné diagnózy trvalo tak dlouho.

Jak se vlastně žije s Dravetovým syndromem? 

Tamara za svůj život prodělala již stovky záchvatů. Vyzkoušela různé léky, které by jí umožnily záchvaty alespoň do určité míry kontrolovat a tím pádem také zlepšily kvalitu života. Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu je pro Tamaru organizována domácí výuka, která jí umožňuje dodržovat učební plán. Jednou týdně ji doma navštěvuje učitel konkrétního předmětu a pomáhá jí zvládnout nové učivo. Dále za dívkou dochází speciální pedagog z organizace DUGA a asistent pedagoga, kteří jí pomáhají zvládat různé školní povinnosti. Bez ohledu na svůj zdravotní stav má Tamara, stejně jako všechny ostatní děti, právo na vzdělání. Jen díky možnosti domácího vyučování a díky intenzivní spolupráci školy, učitelů a asistentů se daří i v takto složitém případě toto právo naplňovat.

 

Země, kde působíme

Dary z České republiky podporují vybraná zdravotnická zařízení v Etiopii, Burkině Faso, DR Kongo, Jižním Súdánu a Kambodži.