Představenstvo a výkonný team

Světlo pro svět je mezinárodní nevládní organizace specializující se na oční péči a inkluzivní vzdělávání. Posláním Světla pro svět je prevence a léčba slepoty a podpora osob se zrakovým či jiným postižením v nejchudších oblastech světa. Bojujeme za dostupnou oční péči a pomáháme osobám se zdravotním postižením začlenit se do společnosti. Světlo pro svět úzce spolupracuje s místními partnery, očními klinikami a organizacemi prosazujícími práva postižených osob.

Členové představenstva

Prof. Mudr. Martin Filipec, CSc.
Předseda představenstva

Světlo pro svět jsem založil z důvodu dlouhodobé a systémové pomoci, která je nezbytná. Více zde.

Mgr. Běla Třebínová
Členka představenstva
Ing. Jaroslav Liška
Člen představenstva
George Briford
Místopředseda představenstva
Mgr. Daniel Šimáně
Člen představenstva

Náš tým

fotografie Richard Schinko
Richard Schinko
Výkonný ředitel
Programme Development Officer
Pavel Pinkava
Programový koordinátor
Kontaktní osoba pro média: Ondřej Lukáš
Ondřej Lukáš
PR manažer
fotografie Pavla Jirošová
Pavla Jirošová
Fundraising a komunikace
fotografie Petr Bittner
Petr Bittner
Finanční manažer
Lucie Sendlerová
Administrativa, péče o dárce