Představenstvo a výkonný team

Světlo pro svět je mezinárodní nevládní organizace specializující se na oční péči a inkluzivní vzdělávání. Posláním Světla pro svět je prevence a léčba slepoty a podpora osob se zrakovým či jiným postižením v nejchudších oblastech světa. Bojujeme za dostupnou oční péči a pomáháme osobám se zdravotním postižením začlenit se do společnosti. Světlo pro svět úzce spolupracuje s místními partnery, očními klinikami a organizacemi prosazujícími práva postižených osob.

Členové představenstva

fotografie profesor Martin Filipec
Prof. Mudr. Martin Filipec, CSc.
Zakladatel a předseda představenstva Světla pro svět

Světlo pro svět jsem založil, aby pomáhalo dlouhodobě a systémově. Více zde.

Jaroslav Žahourek
Spoluvlastník společnosti IMMO Leasing group, člen Představenstva a Spolku Světla pro svět.
George Briford
Mgr. Daniel Šimáně

Náš tým

fotografie Richard Schinko
Richard Schinko
Výkonný ředitel
Programme Development Officer
Pavel Pinkava
Programový koordinátor
Jana Boršková
fotografie Pavla Jirošová
Pavla Jirošová
Fundraising a komunikace
Jana Frischová
Finanční manažer
fotografie Lucka Sendlerová
Lucie Sendlerová
Péče o dárce, administrativa.