Představenstvo a výkonný team

Světlo pro svět je mezinárodní nevládní organizace specializující se na oční péči a inkluzivní vzdělávání. Posláním Světla pro svět je prevence a léčba slepoty a podpora osob se zrakovým či jiným postižením v nejchudších oblastech světa. Bojujeme za dostupnou oční péči a pomáháme osobám se zdravotním postižením začlenit se do společnosti. Světlo pro svět úzce spolupracuje s místními partnery, očními klinikami a organizacemi prosazujícími práva postižených osob.

Členové představenstva

fotografie profesor Martin Filipec
Prof. Mudr. Martin Filipec, CSc.
Zakladatel a předseda představenstva Světla pro svět

Světlo pro svět jsem založil, aby pomáhalo dlouhodobě a systémově. Více zde.

Jaroslav Žahourek
Spoluvlastník společnosti IMMO Leasing group, člen Představenstva a Spolku Světla pro svět.
George Briford
Mgr. Daniel Šimáně

Náš tým

fotografie Richard Schinko
Richard Schinko
Výkonný ředitel
Programme Development Officer
Pavel Pinkava
Programový koordinátor
Zita Adamová
Fundraising a komunikace
Jana Boršková
Jana Frischová
Finanční manažer
fotografie Lucka Sendlerová
Lucie Sendlerová
Péče o dárce, administrativa.