Přes překážky

Jedině informovaná veřejnost může měnit zaběhlé postoje ve společnosti. Kampaní Přes překážky se snažíme právě o to. 

Informační kampaň „Přes překážky“ zvyšuje informovanost široké veřejnosti o situaci osob se zdravotním postižením v (OZP) zemích globálního Jihu. 

 Různými formami zdravotního postižení je na celém světě zasažena více než 1 miliarda lidí. Toto číslo se může zdát překvapivě vysoké především proto, že 80 % osob se zdravotním postižením žije v zemích globálního Jihu. Každá osoba se zdravotním postižením musí denně překonávat řadu překážek fyzického nebo sociálního charakteru. Zmiňované překážky v kontextu rozvojových zemí nabývají jiných rozměrů, než jsme zvyklí z Česka. Přístup ke vzdělání, pitné vodě anebo dlouhodobému přivýdělku je výrazně komplikovanější. Pro představu, v zemích globálního Jihu nemá přístup ke vzdělání 10 % dětí se zdravotním postižením.  V rozvojových zemích je dětí se zdravotním postižením bez možnosti navštěvovat školu 90 %. Bez vzdělání je pak obtížné získat práci, která by zajistila důstojné životní podmínky. Většina postižení je umocněna chudobou, která často vede k nedostatečné výživě a nevyhovujícím zdravotním podmínkám. 

Informační kampaň je cílena na širokou veřejnost. Jsou to právě jednotliví občané, kteří svými názory ovlivňují obsah politických rozhodnutí. Jedině široká veřejnost může svými postoji zajistit, že jsou práva osob se zdravotním postižením tak, jak jsou definována v Konvenci o právech osob se zdravotním postižením OSN skutečně naplňována. Dále kampaní upozorňujeme na propojení mezi postižením a chudobou, protože různé formy postižení vznikají často v důsledku chudoby nebo jsou její přímou příčinou.

Kampaň je realizována neziskovou organizací SVĚTLO PRO SVĚT v rámci projektu „Za inkluzivní rozvoj“, spolufinancovaného Českou rozvojovou agenturou. Pokud se o projektu Přes překážky chcete dozvědět víc, podívejte se na stránky projektu presprekazky.cz anebo nás sledujte na Facebooku.