Přes Překážky

Co nám přijde běžné, je pro jiného zázrak. Osvětový projekt financovaný Českou rozvojovou agenturou.

Informační kampaň „Přes Překážky“ informuje veřejnost o situaci osob se zdravotním postižením (OZP) v  zemích globálního Jihu, upozorňuje na nenaplňování jejich základních lidských práv a na jejich často nerovné postavení ve společnosti.

Naším dlouhodobým cílem je přispět ke změně této situace. Věříme, že informovaná veřejnost může ovlivnit politická rozhodnutí a tím může pomoci tomu, aby práva osob se zdravotním postižením tak, jak jsou definována v Konvenci o právech osob se zdravotním postižením OSN, byla skutečně naplňována.

Kampaň dále upozorňuje na významnou spojitost mezi postižením a chudobou, protože různé formy postižení vznikají často v důsledku chudoby nebo jsou její přímou příčinou.

Proč zrovna téma zdravotního postižení v zemích globálního Jihu?

Různými formami zdravotního postižení je na celém světě zasažena více než 1 miliarda lidí, kteří tvoří přibližně 15 % světové populace. Každá osoba se zdravotním postižením musí denně překonávat řadu překážek fyzického nebo sociálního charakteru. 80 % osob se zdravotním postižením žije v zemích globálního Jihu. Zmiňované překážky zde nabývají jiných rozměrů, než jsme zvyklí z Česka. Pro představu, 10 % dětí se zdravotním postižením v zemích globálního Severu nemá přístup ke vzdělání. V zemích globálního Jihu je dětí se zdravotním postižením bez možnosti navštěvovat školu 90 %. Bez vzdělání je obtížné získat práci, která by zajistila důstojný život. A na důstojný život má právo každý člověk.

Jak kampaň probíhá?

K šíření myšlenek kampaně využíváme kromě webu a facebooku především osobní kontakt s veřejností. Účastníme se různých veřejných kulturních nebo sportovních akcí, hlavně pak letních hudebních festivalů nebo běžeckých závodů.

Kampaň je realizována neziskovou organizací Světlo pro svět v rámci projektu „Za inkluzivní rozvoj“, spolufinancovaného Českou rozvojovou agenturou.