Prevence slepoty v regionu Somali

Místní partner: Somali Regional Health Bureau 

Cíl projektu: Odstranění hlavních příčin slepoty a očních onemocnění v regionu Somali zajištěním základní lékařské péče v regionu prostřednictvím dvou klinik sekundární oční péče a pěti klinik primární oční péče.

Tento projekt podporuje konfederace Light for the World již od roku 2006. V regionu Somali je přibližně 5,4 % populace nevidomých a polovina z nich vinou šedého zákalu. Na celý region s 5 miliony obyvatel připadá jen pět klinik primární oční péče a dvě oční kliniky sekundární péče, na nichž se snažíme zlepšit přístup k oční péči a kvalitu lékařského ošetření. Na těchto klinikách je k dispozici přibližně 20 odborníků, kteří provádějí operace šedého zákalu a trachomu, nejčastějších příčin oslepnutí v oblasti. Součástí projektu je i osvěta obyvatel v oblasti zdravotnické prevence a výjezdy zdravotníků do vzdálenějších oblastí, v nichž lidé k oční péči nemají přístup. Na těchto výjezdech je nejčastějším úkonem preventivní oční prohlídka, poučení o možnostech léčení jednotlivých vad na klinikách anebo specifické operace očních vad.

Co se podařilo v roce 2015:

  • Vyšetření očí: 16 706 pacientů
  • Operace trachomu: 2 957 pacientů
  • Operace glaukomu: 78 pacientů
  • Operace šedého zákalu: 2 199 pacientů

 

Programme Development Officer

Kontaktní osoba programy: Pavel Pinkava

 

+420 222 362 191
pinkava [at] svetloprosvet.cz

Země, kde působíme

Dary z České republiky podporují vybraná zdravotnická zařízení v Etiopii, Burkině Faso, DR Kongo, Jižním Súdánu a Kambodži.