Prof. Mudr. Martin Filipec, CSc. - zakladatel Světla pro svět

Co vedlo Prof. Mudr. Martina Filipce, CSc. k založení Světla pro svět?

Martin Filipec je významný český oftalmolog a vědec, který se zaměřuje na oční imunologii a zevní choroby oka. V mikrochirurgii se věnuje především transplantaci rohovky, chirurgii šedého zákalu, glaukomu a rekonstrukční chirurgii předního segmentu oka. Je zakladatelem Oční tkáňové banky (2001) při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Od roku 1993 se podílí na činnosti soukromé oční kliniky Lexum, kde provádí výkony v oblasti laserové refrakční chirurgie. Zaváděl transplantaci rohovky v Afghánistánu, operoval nevidomé děti v Keni a podílel se na programu odstraňování říční slepoty ve Venezuele.


Prof. MUDr. Martin Filipec je v České republice jedním ze zakladatelů oboru refrakční chirurgie, kterému se věnuje již od roku 1985. Jako přední světový odborník se specializuje na laserovou a nitrooční refrakční chirurgii, operace šedého zákalu, implantace nitroočních čoček a na chirurgii a transplantaci rohovky. Oční lékařství studoval na Oční klinice Hôtel-Dieu v Paříži a v letech 1989–91 pracoval na Oční klinice Massachusetts Eye and Ear Infirmary Harvardské univerzity v Bostonu. Od devadesátých let do roku 2003 působil jako přednosta Oční kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1993 založil první nestátní kliniku v Čechách – Evropskou oční kliniku Lexum.

Profesor Filipec provádí operace očí v mnoha zemích světa, například v Londýně, kde působí jako konzultant a chirurg specialista na klinice Advanced Vision Care. Přednesl více než 350 přednášek na domácích i mezinárodních kongresech, je autorem a spoluautorem řady českých i zahraničních odborných publikací. Zabývá se výzkumem v oblasti imunologie a genetiky oka a léčbou očních onemocnění pomocí kmenových buněk. Prof. Filipec je lektorem České lékařské komory pro postgraduální doškolování očních lékařů. Je členem American Academy of Ophthalmology, American Society of Cataract and Refractive Surgery, European Society of Cataract and Refractive Surgery, Association for Research in Vision and Ophthalmology, European Association for Eye Research, International Ocular Inflammation Society, České oftalmologické společnosti, České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie a čestným členem Francouzské oftalmologické společnosti.