Řád T. G. Masaryka pro zakladatele českého Světla pro svět

Oftalmolog a vědec Martin Filipec získal za svou celoživotní práci v neděli 28. října Řád T. G. Masaryka.

Prof. MUDr. Martin Filipec CSc se specializuje na oční imunologii a zevní choroby oka.

Od devadesátých let do roku 2003 působil jako přednosta Oční kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1993 založil první nestátní kliniku v Čechách – Evropskou oční kliniku Lexum. Dále je zakladatelem Oční tkáňové banky (2001) a členem řady významných světových institucí: například American Academy of Ophthalmology či Francouzské oftalmologické společnosti.

Zaváděl transplantaci rohovky v Afghánistánu, operoval nevidomé děti v Keni a podílel se na programu odstraňování říční slepoty ve Venezuele.

V roce 2007 v Praze založil českou kancelář Světla pro svět - Light for the World.