30.01.2019

Světové ekonomické fórum v Davosu: Vyloučení osob s postižením ze vzdělávacího systému a pracovního trhu stojí miliardy

Mezi 22. a 25. lednem 2019 se řada čelných světových představitelů, podnikatelů a odborníků sjela do švýcarského Davosu na pravidelné Světové ekonomické fórum. Mezi klíčová témata letošního setkání patřila i inkluze osob s postižením.