Tisková zpráva: Více než 2.2 miliardy lidí má problémy se zrakem

Druhý čtvrtek v říjnu je každoročně zasvěcen tématu zraku. Komplexní studie Světové zdravotnické organizace (WHO) vydaná v jeho předvečer upozorňuje, že problémy se zrakem patří mezi nejrozšířenější typy onemocnění vůbec. A že počet pacientů bude přes veškerou snahu přibývat.

 

Zpráva „WHO Vision Report“ přináší řadu nových poznatků a čísel: Na světě žije nejméně 2,2 miliardy lidí s nějakou poruchou zraku, z nichž nejméně 1 miliarda nemá základní pomůcky jako brýle či možnost navštívit ordinaci očního lékaře. Problém je palčivý zejména v rozvojových zemích, kde žijí statisíce plně nevidomých lidí, kteří by jinak normálně viděli.

 Zpráva dále zdůrazňuje obrovskou mezeru ve financování: k vyřešení postižené 1 miliardy lidí, kteří žijí s nějakou neléčenou poruchou zraku nebo jsou úplně slepí, by bylo zapotřebí 14,3 miliard USD. Mezi nejčastější problémy patří refrakční vady (např. krátkozrakost a dalekozrakost) a šedý zákal. V řadě zemí oční péče není dokonce zajištěna vůbec.

 Problémy na obzoru a jak jim čelit

 Zpráva dále potvrzuje, že potřeba péče o oči bude v budoucnu nadále stoupat v důsledku řady faktorů, jako jsou růst či stárnutí populace, změna životního stylu či urbanizace. Všechny tyto změny způsobují, že nárůst poptávky po službách bude rychlejší než nabídka.

 Zpráva proto věnuje hodně prostoru řešení situace. Dochází k závěru, že péče o oči musí být nedílnou součástí zdravotnických služeb v každé zemi a že vlády, odborníci, komunity, podniky, nadace i občanská společnost musí koordinovat svá úsilí a navyšovat zdroje. Toto úsilí se dále musí zaměřit na celé komunity, které se musí zapojit do řešení problematiky.

 Světlo pro svět

Mezinárodní rozvojová společnost Světlo pro svět, která se na vzniku zprávy WHO podílela, plně závěry WHO podporuje,“ říká její představitel Ondřej Lukáš. „Ve spolupráci s řadou místních partnerů již více než 30 let bojujeme proti slepotě v nejchudších zemích světa. Jen v roce 2018 jsme v 9 zemích světa provedli celkem 89 280 úkonů oční péče, z toho například 44 206 operací šedého zákalu nebo 21 824 operací trachomu,“ uzavírá Lukáš.

 Kontakt:

Ondřej Lukáš

PR manažer, Světlo pro svět – Light for the World

lukas [at] svetloprosvet.cz

776 186 529

Richard Schinko

Ředitel, Světlo pro svět– Light for the World

schinko [at] svetloprosvet.cz

605 221 221

Tisková zprááva ve formátu pdf k nahlédnutí zde.