Trachom - infekční nemoc, která je v Evropě již 100 let vymýcena

 

Infekční nemoc trachom úzce souvisí se špatným přístupem obyvatel k vodě

Trachom (egyptská oční nemoc)

„Jako zrnko písku“

Druhou nejčastější příčinou slepoty v rozvojových zemích je trachom. Jde o infekční onemocnění, vznikající v důsledku špatné hygieny a zhoršeného přístupu k nezávadné vodě. Ještě před přibližně sto padesáti lety představoval trachom problém i u nás v Evropě. Díky lékům a zlepšeným hygienickým podmínkám byl trachom u nás prakticky zlikvidován. Nemoc probíhá velmi bolestivě – řasy se vtočí do oka a tam postupně škrábou rohovku, až člověka připraví o zrak. Pacienti často popisují bolest v oku jako by v něm měli zrnko písku. Toto onemocnění lze snadno vyléčit včasným podáním antibiotik. 

Světová zdravotnická organizace WHO zpracovala plán s názvem „SAFE-Strategie“, na jehož realizaci se podílí významným způsobem i Světlo pro svět. Cílem plánu je získat kontrolu nad výskytem nemoci a zajistit, aby trachom nevedl k slepotě. 

Světlo pro svět realizuje pomoc ve dvanácti endemických oblastech regionu Tigray v severní Etiopii. Konkrétní příklad, jak pomoc realizujeme, si můžete přečíst na příběhu malé Selam. Další konkrétní lidské příběhy o trachomu si přečtěte zde:

Příběh Litebrihan

Příběh Medin

„SAFE-Strategie“ garantuje následující čtyři opatření, která ochrání miliony lidí před oslepnutím: 

S – surgery (operace) 

Jestliže je víčko oka již stočeno dovnitř, může ještě pomoci operace. Zabrání se tak následnému poškozování rohovky. Měsíčně je v regionu Tigray provedeno přibližně 1000 takových operací. 

A – antibiotics (antibiotika) 

Antibiotikum Zithromax léčí akutní zánět a pomáhá tak zabránit dalšímu rozvoji nemoci. Antibiotikum je distribuováno na základě lékařského vyšetření a podáváno více než 1,5 milionům lidí ve dvanácti endemic¬kých oblastech regionu Tigray. 

F – facial cleanliness (čistota obličeje) 

V osvětové kampani informujeme obyvatele dotčených oblastí o nutnosti zajistit hygienu obličeje, jakkoli je voda vzácná. Zásadním způsobem se tak snižuje riziko nakažení trachomem. 

E – enviromental improvement (ekologické zlepšení) 

K vymýcení trachomu je nezbytné zajistit trvalým způsobem hygienické standardy. Z naší strany podporujeme budování latrín a záchodů. Důležité je rovněž zajistit přístup k čisté nezávadné vodě prostřednictvím budování nových studní.

Každých patnáct minut na světě kvůli trachomu oslepne jeden člověk.

Trachomem je v současné době nakaženo 21 miliónu lidí. Podle údajů Světové zdravotnické organizace trpí na následky trachomu celosvětově 2 milióny lidí - jsou buď těžce zrakově postiženi či nevidomí. 

Trachom lze léčit, pokud ošetření proběhne včas. V prvním stádiu zánětu pomohou antibiotika. V další fázi pomáhá operace, která ještě může člověku vrátit zrak. Pokud jde o pokročilé stádium nemoci, operace pomůže  jen od bolesti, zrak ale nenavrátí. V případě trachomu je velmi důležitá zdravotnická osvěta, která učí, jak se trachomu vyhnout  a že ihned s prvními příznaky nemoci je nutné navštívit lékaře. 

 

Programme Development Officer

Kontaktní osoba programy: Pavel Pinkava

 

+420 222 362 191
pinkava [at] svetloprosvet.cz

Co děláme

Martine Bilgo dává interview Foto: M.Bron

Martine byla klientkou v jednom z našich projektů komunitní rehabilitace. Úspěšně ukončila školu a stala se učitelkou. Dnes pracuje ve škole, která je napojena na jiný projekt komunitní rehabilitace SVĚTLA PRO SVĚT.

Roukiatou má šanci vést v budoucnu nezávislý život.

Roukiatou má postižení nohou. Terénní pracovník Světla pro svět jí poskytl podporu a péči, kterou potřebovala. Základ pro to, aby měla budoucnost.

Igliassu si hraje se spolužáky

Ještě před rokem nemohl Igliassu ani chodit. Jednu nohu má příliš krátkou. Díky rehabilitačnímu programu Světla pro svět už ale navštěvuje školu a hraje si s kamarády.