Přeskočit na obsah
A young child with is playing with a red ball while her mother is kneeling next to her with a big smile. The girl is wearing glasses she received from Light for the World.
Greta’s congenital cataract was not treated in a Light for the World project, but in a different hospital. She received glasses through NIURE. If you use this story, please do not state that Light for the World made the operation possible.

Uganda

V organizaci Light for the World Uganda pracujeme s mladými lidmi se zdravotním postižením a realizujeme průkopnické programy na podporu jejich práv.

Náš stěžejní program Make 12.4% Work [odkaz na webové stránky] otevírá pracovní a podnikatelské příležitosti pro osoby se zdravotním postižením a spojuje speciálně vyškolené zprostředkovatele začleňování osob se zdravotním postižením s podniky, které potřebují poradenství v oblasti začleňování. Je řízen mladými lidmi se zdravotním postižením.
Ve spolupráci s médii a dalšími místními partnery zvedáme hlasy lidí se zdravotním postižením žijících v nejchudších částech Ugandy.

Naše online platforma EnableMe například poskytuje bohaté informace a smysluplné zapojení do témat týkajících se práv osob se zdravotním postižením a oslovuje publikum, které je příliš často přehlíženo.
Pracujeme také na tom, aby měli Uganďané všude přístup ke kvalitní oční péči, bez ohledu na to, kde žijí, kolik vydělávají, zda mají či nemají zdravotní postižení nebo kolik jim je let. Náš program pro zdraví dětských očí „1, 2,3 vidím“ zajišťuje, aby byly služby integrovány do celého systému zdravotní péče.
Kontext v jednotlivých zemích

Z nejméně 2,6 milionu mladých lidí se zdravotním postižením v Ugandě je zaměstnáno pouze 15 %. Tito lidé čelí nepřekonatelným překážkám: nerovnostem v oblasti vzdělávání a diskriminaci.

Ve snaze bojovat s těmito problémy vláda zavedla progresivní právní předpisy založené na právech, jako je zákon o osobách se zdravotním postižením z roku 2019. Přetrvává však velká mezera v jeho provádění.
Abychom tuto mezeru překonali, podporujeme víceodvětvové obhájce a odborníky, aby znali svá práva a domáhali se jich.

„Lidé se zdravotním postižením se chtějí učit a vydělávat. V cestě jim však stojí tolik překážek. To nedává větší ekonomický než morální smysl! Lidé se zdravotním postižením jsou vaší zákaznickou základnou. Členové vaší správní rady. Vaši kolegové. Nepropásněte tento potenciál.“

Ambrose Murangiura, poradce pro začleňování osob se zdravotním postižením ve Světle pro svět Uganda
Anneke Maarse

Ředitel země Uganda

a.maarse@light-for-the-world.org