Úraz při shánění stáda

Zemenovi je deset let a stará se o rodinné stádo krav. Jednou, když je hnal na pastvu, mu jedno ze zvířat zaběhlo do buše a když za ním Zemen běžel, poranil si oko o větev.
Foto - Zemen při vyšetření

Rána byla dost silná a pod okem měl viditelné zranění, jeho rodiče ale věřili, že se všechno dá samo do pořádku. Až když se mu v oku začaly po deseti dnech objevovat bílé tečky, nastala panika. Hned příští den ho jeho otec Kasim vzal do 24 kilometrů vzdálené místní nemocnice. Místní lékař u chlapce rozpoznal počínající traumatický šedý zákal a Kasimovi řekl, že chlapec může být operován pouze na univerzitní oční klinice v Jimmě, kterou financuje Světlo pro svět. Kasim neváhal a s chlapcem se vypravil do téměř 100 kilometrů vzdálené nemocnice.

“Jsem farmář a zrovna teď je období sklizně, ale bál jsem se, že Zemen oslepne, teď, okamžitě. Jeli jsme hned.” Udělali dobře, dětský oftalmolog v Jimmě potvrdil, že chlapec má poraněnou nejen oční čočku, ale i sklivec. Jakékoli zpoždění by mohlo mít fatální následky, mohla by se rozvinout infekce a zánět. Přesto museli pár dní čekat, podle nařízení etiopské vlády musí všichni pacienti před operací mít negativní test na Covid-19 a výsledky nejsou k dispozici hned.

 “Jsem šťastný, že jsem na nic nečekal a že syna operovali co nejdřív. Dobře se učí, vkládáme do něj velké naděje a báli jsme se, že špatný zrak by mu ztížil budoucí možnosti a uplatnění. Zemen vždycky mluvil o tom, že chce být doktor, ale doteď moc nevěděl, co to znamená. Jenom to, že doktoři uzdravují nemocné. Teď bude určitě chtít být oftalmolog,”  směje se Kasim. 

Chcete pomoci dalším dětem jako je Zemen? Darovat můžete jednoduše na pár kliků online zde