Ouatara po operaci

Nefissa se usmívá. Díky terénnímu výjezdu lékařského týmu Světla pro svět už teď opět zvládá svůj každodenní život. Malý chirurgický zákrok jí umožnil znovu se postarat o své děti.

Martine Bilgo dává interview Foto: M.Bron

Martine byla klientkou v jednom z našich projektů komunitní rehabilitace. Úspěšně ukončila školu a stala se učitelkou. Dnes pracuje ve škole, která je napojena na jiný projekt komunitní rehabilitace SVĚTLA PRO SVĚT.

Roukiatou má šanci vést v budoucnu nezávislý život.

Roukiatou má postižení nohou. Terénní pracovník Světla pro svět jí poskytl podporu a péči, kterou potřebovala. Základ pro to, aby měla budoucnost.

Igliassu si hraje se spolužáky

Ještě před rokem nemohl Igliassu ani chodit. Jednu nohu má příliš krátkou. Díky rehabilitačnímu programu Světla pro svět už ale navštěvuje školu a hraje si s kamarády.

Rozsvěcujeme svíčky pro Afriku

Světlo pro svět v České republice získává finanční prostředky pro své rozvojové projekty v Africe. Zároveň se snaží prostřednictvím osvětové činnosti zvyšovat povědomí o situaci osob s postižením v rozvojových zemích.

 

V rámci osvětových projektů bojujeme s předsudky a ukazujeme kontext rozvoje, ve kterém na osoby se zdravotním postižení nemůžeme zapomínat. Pracujeme také s tvůrci programových politik na tom, aby osoby se zdravotním postižením nebyly opomínáni při tvorbě strategických dokumentů.