Přeskočit na obsah

Terénní výjezdy zachraňují zrak dětem i seniorům

Přestože se na afrických očních klinikách podporovaných Světlem pro svět za péči a operace neplatí, existují překážky, proč k nám spousta pacientů nemůže dorazit. K těm hlavním patří neexistence pravidelné linkové dopravy, špatná sjízdnost cest v období dešťů nebo vysoké náklady na zaplacení smluvní dopravy. Lékařské týmy proto vyrážejí i přímo do terénu, zajistit oční péči v těch nejhůře dostupných oblastech.

Chci podpořit terénní výjezdy

V roce 2023 jsme umožnili…

51 229

operací očí.

28 699

dětem se zdravotním postižením navštěvovat školu.

37 638

lidem se zdravotním postižením žít samostatný život.

Naše poslání a vize

Zachraňujeme zrak a posilujeme postavení lidí s postižením. Usilujeme o to, aby každý člověk mohl ve společnosti plně fungovat.

V inkluzivní společnosti je místo pro každého! S vaší podporou chceme i nadále zlepšovat oční péči v nejchudších regionech Afriky, zpřístupňovat vzdělání pro všechny a pomáhat lidem s postižením ve všech oblastech jejich života.

Přečtěte si více

Naše závazky

Podporujeme oční péči

S trvalou ztrátou zraku v důsledku slepoty se nejčastěji setkáváme v chudých regionech. Až 90 procent zrakově postiženích lidí v těchto zemích nedochází k lékaři. Obzvlášť tíživá je situace v subsaharské Africe.

Umožňujeme vzdělávání pro všechny

Vzdělání je zakotveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Je důležité pro sebeurčení a umožňuje soběstačnou budoucnost. Přesto více než 32,5 milionu dětí v chudších regionech nechodí do školy.

Podporujeme osoby se zdravotním postižením

Vyloučení a diskriminace osob se zdravotním postižením se konečně musejí stát minulostí. Každý člověk by měl mít možnost se stejnou měrou účastnit života ve společnosti. Nikdo by neměl zůstat pozadu.