Přeskočit na obsah

Během proti slepotě

Registruj se na závody a vrať zrak jedné osobě v Africe./Register for a race and you restore the eyesight of one person in Africa at the same time!

Od roku 2009 jsme charitativním partnerem běžecké série RunCzech. Nákupem registrace na závod přes Světlo pro svět přispějete vždy alespoň na jednu oční operaci v Africe. Koupí startovního čísla přes naši organizaci pomáháte navracet zrak a financovat projekty oční péče v Etiopii, Burkině Faso, Jižním Súdánu, Ugandě a Konžské demokratické republice.

Přečtěte si více

Naše poslání a vize

Zachraňujeme zrak a posilujeme postavení lidí s postižením. Usilujeme o to, aby každý člověk mohl ve společnosti plně fungovat.

V inkluzivní společnosti je místo pro každého! S vaší podporou chceme i nadále zlepšovat oční péči v nejchudších regionech Afriky, zpřístupňovat vzdělání pro všechny a pomáhat lidem s postižením ve všech oblastech jejich života.

Přečtěte si více

V roce 2021 jsme umožnili…

42 551

Operací očí.

9 631

dětem se zdravotním postižením navštěvovat školu.

7 874

lidem se zdravotním postižením žít samostatný život.

Naše závazky

Podporujeme oční péči

S trvalou ztrátou zraku v důsledku slepoty se nejčastěji setkáváme v chudých regionech. Až 90 procent zrakově postiženích lidí v těchto zemích nedochází k lékaři. Obzvlášť tíživá je situace v subsaharské Africe.

Umožňujeme vzdělávání pro všechny

Vzdělání je zakotveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Je důležité pro sebeurčení a umožňuje soběstačnou budoucnost. Přesto více než 32,5 milionu dětí v chudších regionech nechodí do školy.

Podporujeme osoby se zdravotním postižením

Vyloučení a diskriminace osob se zdravotním postižením se konečně musejí stát minulostí. Každý člověk by měl mít možnost se stejnou měrou účastnit života ve společnosti. Nikdo by neměl zůstat pozadu.