Přeskočit na obsah

V roce 2022 jsme umožnili…

65 471

operací očí.

11 937

dětem se zdravotním postižením navštěvovat školu.

16 115

lidem se zdravotním postižením žít samostatný život.

Daruj zá*zrak*, zachraň zrak!

Zá*zrak*y se dějí, ale potřebují svého dobrodince. Už dnes můžete darovat zá*zrak* a zajistit lepší budoucnost člověku z Afriky, který oslepl vlivem šedého zákalu. Dítě se bude moct vrátit do školy, dospělý znovu uživí rodinu.

Chci darovat

Naše poslání a vize

Zachraňujeme zrak a posilujeme postavení lidí s postižením. Usilujeme o to, aby každý člověk mohl ve společnosti plně fungovat.

V inkluzivní společnosti je místo pro každého! S vaší podporou chceme i nadále zlepšovat oční péči v nejchudších regionech Afriky, zpřístupňovat vzdělání pro všechny a pomáhat lidem s postižením ve všech oblastech jejich života.

Přečtěte si více

Naše závazky

Podporujeme oční péči

S trvalou ztrátou zraku v důsledku slepoty se nejčastěji setkáváme v chudých regionech. Až 90 procent zrakově postiženích lidí v těchto zemích nedochází k lékaři. Obzvlášť tíživá je situace v subsaharské Africe.

Umožňujeme vzdělávání pro všechny

Vzdělání je zakotveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Je důležité pro sebeurčení a umožňuje soběstačnou budoucnost. Přesto více než 32,5 milionu dětí v chudších regionech nechodí do školy.

Podporujeme osoby se zdravotním postižením

Vyloučení a diskriminace osob se zdravotním postižením se konečně musejí stát minulostí. Každý člověk by měl mít možnost se stejnou měrou účastnit života ve společnosti. Nikdo by neměl zůstat pozadu.