Přeskočit na obsah
Eine ältere Frau, die gerade operiert wurde, sitzt lächelnd vor einer roten Wand und blickt direkt in die Kamera. Sie trägt beige Leinengkleidung mit dunkelgrünen Ornamenten.
Äthiopien 2015 © Licht für die Welt

Oční péče

Ztráta zraku souvisí se socioekonomickým znevýhodněním. Špatný zrak přispívá k nerovnostem mezi marginalizovanými a sociálně znevýhodněnými skupinami obyvatel. Přibližně 90% všech zrakově postižených osob žije v rozvojových zemích. Subsaharská Afrika je přitom jedním z nejhůře postižených regionů.

  • 1,1 miliardy lidí žije se zrakovým postižením
  • 43 milionů lidí je slepých
  • 90 % lidí, kteří špatně vidí, je možné pomoci

Nejčastější příčiny ztráty zraku

Šedý zákal (katarakta)
Nejčastější příčinou slepoty je šedý zákal. O zrak podle odhadů připravil více než 20 milionů lidí. Vinou stárnutí, zranění nebo opakované infekce se čočka zakalí a brání pronikání světla do oka. Jednoduchá operace, kdy se zakalená čočka odsaje a nahradí novou umělou, trvá cca 15 minut.

Zelený zákal (glaukom)
Jedná se o závažnější onemocnění, kdy je poškozen oční nerv. Léky ani operace stav pacienta nezlepší, pouze zabraňují dalšímu postupu nemoci. Klíčové je proto jeho včasné odhalení.

Trachom
Trachom je celosvětově nejčastější infekční příčinou slepoty. Jedná se o oční bakteriální infekci, kterou podle odhadů trpí 1,9 milionu lidí na celém světě. Objevuje se nejčastěji u dětí, přenáší se kontaktem mezi lidmi a pomocí hmyzu. Nejvíce se tak šíří v chudých oblastech, kde lidé nemají dostatek nezávadné vody. Nemoc je velmi bolestivá, řasy se vtočí do oka a postupně rozškrábou rohovku, až člověk úplně přijde o zrak. V počátku nemoci se trachom dá léčit antibiotiky, později pouze operací. V případě, že bylo oko nenávratně poškozeno, může operace pacientovi už jen ulevit od bolesti.

Nekorigované refrakční vady
153 milionů lidí žije se zrakovým postižením. Mnohé z nich přitom trápí nekorigované refrakční vady, které by vyřešily správné brýle. U dětí může obyčejná krátkozrakost nebo dalekozrakost vést ke zbytečným úrazům nebo jim brání v úspěšné školní docházce. Ve venkovských oblastech totiž často chybí oftalmolog, který by dítěti zrak vyšetřil a správné brýle doporučil.

Dětská slepota
Přibližně 2 milionu dětí je slepých a dalších 12 milionů dětí zrakově postižených v důsledku nekorigované zrakové vady, nedostatku vitaminu A, šedého zákalu, neléčených infekcí nebo úrazů. V případě vitaminu A přitom jedna dávkaochrání každé dítě na půl roku a stojí jen 15 korun.

Jak pomáháme lidem se zrakovým postižením

Jak Světlo pro svět podporuje oční péči pro všechny:

  • Zajišťujeme přístup k oční péči pro lidi v odlehlých oblastech a pro ty, kteří si ji nemohou dovolit.
  • Zajišťujeme operace šedého zákalu.
  • Poskytujeme brýle a pomůcky při slabozrakosti.
  • Školíme místní odborníky: oftalmology, zdravotní sestry a optiky.
  • Poskytujeme technické vybavení.
  • Propagujeme oční péči, zvyšujeme povědomí a prosazujeme nové zákony.

Zjistěte více

Policy: Eye Health

pdf – 2 MB