Přeskočit na obsah
Viele Kinder in blauen Schuluniformen mit und ohne Behinderung stehen nebeneinander und halten verschiedene Schilder hoch, die auf ihre Rechte und Gleichberechtigung aufmerksam machen.
Rechte für Menschen mit Behinderungen (c) Licht für die Welt

Práva osob s postižením

Usilujeme o inkluzivní a spravedlivou společnost, ve které mají lidé s postižením svá práva a kde neexistují bariéry.

V inkluzivní společnosti je každý člověk oceněn a vítán. Má přístup ke vzdělání, dostupné lékařské péči, oční péči, rehabilitaci. Má přístup na trh práce. Jednoduše – inkluze a rovná práva pro všechny!

Zwei Kinder mit Behinderung blicken in die Kamera. Einer hält ein Schild mit der Aufschrift:
Shishu Sarothi 2017 Indien © Licht für die Welt

„Už nikdy o nás bez nás.“

To je motto celosvětového hnutí za práva osob se zdravotním postižením.

Kam směřujeme

Jsme přesvědčeni, že vyloučení a diskriminace osob se zdravotním postižením je vždy špatná.

  • Prostřednictvím osvěty usilujeme o inkluzivní a spravedlivou společnost bez překážek, které lidem s postižením brání se plně zapojit.
  • Zvyšujeme povědomí o právech osob se zdravotním postižením v oblastech, na které se zaměřujeme: oční péče, inkluzivní vzdělávání, ekonomická soběstačnost a další.
  • Naše práce je založena OSN o právech osob se zdravotním postižením (UN CRPD).

Spolupráce na všech úrovních

Udržitelné změny vyžadují silné spojence.

  • Prostřednictvím našich kanceláří v jednotlivých zemích poskytujeme podporu při prosazování práv osob se zdravotním postižením na místní a národní úrovni.
  • Společně s organizacemi osob se zdravotním postižením, nevládními organizacemi a vládami bojujeme za inkluzi v rozvojové spolupráci, při humanitárních akcích i v každodenním životě.
  • Jsme aktivní ve vztahu k regionálním subjektům, mezi které patří Evropská unie, Africká unie, a mezinárodním organizacím.

Pilíře naší práce

Policy: Rights of Persons with Disabilities

pdf – 1 MB

Policy: Gender

pdf – 1 MB

Policy: Partnerships in Programmes

pdf – 1 MB

Policy: Partnerships with Disabled People’s Organisations

pdf – 1 MB