Přeskočit na obsah
Eine sechsköpfige Familie steht zusammen. Die drei erwachsenen Frauen tragen lange Kleider und schauen sich glücklich an. Eine von ihnen trägt eine Augenbinde von ihrer vergangenen Operation.
Operation am Grauen Star © Licht für die Welt

Jak pracujeme

Posláním Světla pro svět je prevence a léčba slepoty a podpora osob se zrakovým či jiným postižením v nejchudších zemích světa, zejména v Africe.

Naše projekty se zaměřují na léčbu slepoty prostřednictvím operací šedého zákalu, prevence říční slepoty (trachomu) a léčení jejích následků a dále také na rehabilitaci dětí s postižením a jejich začleňování do společnosti.

 • Pomáháme těm nejpotřebnějším.
  Pomáháme těm nejpotřebnějším a lidem z odlehlých oblastí, a to bez ohledu na jejich národnost, etnickou příslušnost, pohlaví či náboženské vyznání. Zvláštní pozornost věnujeme dětem, mládeži a ženám ve znevýhodněných regionech. Bojujeme proti chudobě a nerovnosti u jejich kořenů.
 • Zaměřujeme se na dlouhodobé projekty.
  Společně s místními partnery podporujeme sociální změny a udržitelný rozvoj. K jednání přibíráme různé zainteresované strany.
 • Předáváme odborné znalosti.
  Sdílíme, co se naučíme. Přinášíme své znalosti a poznatky do národních a mezinárodních diskusí. Vycházíme ze stávajících studií.
 • Prosazujeme práva lidí se zdravotním postižením.
  Provádíme osvětovou činnost. Upozorňujeme na problémy a výzvy. Snažíme se ovlivňovat politiku, rozhodovací procesy a mezinárodní strategie směrem k inkluzivní společnosti a inkluzivnímu rozvoji.
 • Poháníme k zodpovědnosti.
  Od politické úrovně až po místní úřady a a zástupce občanské společnosti, zodpovědností každého je zahrnout lidi se zdravotním postižením do plánování a rozhodování.

Zjistěte, kde pracujeme!

Naše programové země

Naše činnost se řídí Strategií 2023.


Více informací o Světle pro svět

Impact Report 2020

pdf – 3 MB