Přeskočit na obsah

Inkluze

Ein Licht für die Welt Mitarbeiter begleitet zwei Frauen auf dem Weg durch ein gründes Feld.
Ein Licht für die Welt Mitarbeiter begleitet zwei Frauen auf dem Weg durch ein grünes Feld.

Světlo pro svět – Light for the World věří, že každý člověk má právo na sebeurčení. Uznáváme a podporujeme talent a potenciál lidí se zdravotním postižením a zasazujeme se o základní práva. Chceme posílit zapojení lidí s postižením do života společnosti, hospodářství a politického rozhodování. Usilujeme o vzdělání pro všechny, aby nikdo nezůstal pozadu.

Na co se zaměřujeme:

Práva osob s postižením

Usilujeme o inkluzivní a spravedlivou společnost, ve které mají lidé s postižením svá práva a kde neexistují bariéry. V inkluzivní ...

Inkluzivní vzdělávání

Světlo pro svět bojuje za systém školství, který dá šanci každému a nevylučuje nikoho. Abychom odstranili vyloučení dětí s postižením, ...

Ekonomická soběstačnost

Odborná příprava a rozvoj dovedností jsou pro mladé lidi se zdravotním postižením klíčové. 64% osob se zdravotním postižením je nezaměstnaných.80% ...

Humanitární pomoc

Katastrofy a mimořádné události nejvíce dopadají na marginalizované skupiny lidí. Ve Světle pro svět víme, že mezi nejvíce opomíjené komunity ...