Přeskočit na obsah
Ein Bub sitzt in der ersten Reihe in der Schule und lächelt über sein Heft hinweg in die Kamera. Er trägt eine beigen Fließjacke und ein blaues Hemd.
Jose Mussena Mozambik 2018 © Ulrich Eigner

Inkluzivní vzdělávání

Světlo pro svět bojuje za systém školství, který dá šanci každému a nevylučuje nikoho. Abychom odstranili vyloučení dětí s postižením, chceme zlepšit kvalitu vzdělávání pro všechny.

  • 258 milionů dětí na celém světě nechodí do školy
  • 32,5 milionu z nich představují dětí s postižením z chudých zemí
  • 9 z 10 dětí s postižením nemůže navštěvovat školu
  • 90 % dětského mozku je vyvinuto již ve věku pěti let

Inkluzivní vzdělávání znamená společnou výuku všech dětí na jednom místě s přihlédnutím k individuálnímu potenciálu a potřebám každého dítěte. Tímto způsobem se děti s postižením mohou vymanit z chudoby. Tímto způsobem budou moci vést samostatný život v budoucnu a stát se aktivními členy společnosti. Z inkluzivního vzdělávání přináší prospěch všem dětem, zvyšuje toleranci a pomáhá budovat inkluzivní a tolerantní společnost.

Náš přístup

Rozvoj v raném dětství

První roky života dítěte – od jeho narození do pěti let – jsou často nejdůležitější. Bojujeme za práva i těch nejmenších dětí s postižením. Obhajujeme význam hraní a rodičovské podpory.

Technologie

Spolupracujeme s našimi partnery na využívání moderních technologií, aby se studenti se zdravotním postižením mohli lépe zapojit do výuky. Věříme, že pomůcky – jako jsou tablety nebo audioknihy – mohou zlepšit výsledky žáků ve všech oblastech.

Jít příkladem

Školíme mladé lidi se zdravotním postižením, aby se sami stali učiteli a odborníky v oblasti inkluzivního vzdělávání. Přinášejí do výuky své zkušenosti a působí jako vzory pro ostatní. 

Vzdělávání učitelů

Základním kamenem inkluze jsou učitelé. Světlo pro svět podporuje instituce, které školí učitele a další odborníky v oblasti inkluzivního vzdělávání a zajišťují jejich další rozvoj. Zasazujeme se o větší investice do lidí, kteří dokážou podporovat všechny své žáky, včetně těch se zdravotním postižením.

Krizové situace

Když dojde ke katastrofě, ať už jde o válku, hladomor nebo přírodní neštěstí, je vzdělávání důležitější než kdy jindy. Dodá dítěti stabilitu a lepší šance do života. Ve spolupráci s bašunu partnery se věnujeme inkluzivnímu vzdělávání v mimořádných situacích, abychom zajistili, že žádné dítě nezůstane stranou.

Finance

Naše kampaně na podporu investic do inkluzivního vzdělávání, do rozvoje dětí v raném věku a do pracovníků ve školství jsou založené na faktech. Pomáhají měnit systémy na mezinárodní i národní úrovni. Spolu s klíčovými partnery Světlo pro svět prosazuje, aby vlády i dárci více přispívali na inkluzivní vzdělávání, a dosáhli tak cílů udržitelného rozvoje.

Další informace o inkluzivním vzdělávání

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Policy: Disability Inclusive Education

pdf – 1 MB