Přeskočit na obsah
Ein kleiner Bub steht unter einem Wasserhahn, aus dem Wasser fließt. Er hält sich an der Leitung fest und blickt in die Kamera.
Kleines kind an einem Wasserauslauf in Burkina Faso, 2018. © Stefanie Glinski

Humanitární pomoc

Katastrofy a mimořádné události nejvíce dopadají na marginalizované skupiny lidí.

Ve Světle pro svět víme, že mezi nejvíce opomíjené komunity patří i lidé se zdravotním postižením.

Co děláme v krizi?

  • Poskytujeme cílenou podporu, abychom lidem se zdravotním postižením pomohli naplnit jejich urgentní potřeby.
  • Zajišťujeme přístup k informacím, potravinám, nezávadné pitné vodě, hygienickým zařízením a psychosociální podpoře.
  • Poskytujeme humanitárním organizacím školení a odborné znalosti, aby svou práci mohly přizpůsobit i lidem se zdravotním postižením.
  • Podporujeme podrobný sběr dat, abychom zvládli určit konkrétní potřeby lidí se zdravotním postižením.

Zasazujeme se o zohlednění a začlenění lidí se zdravotním postižením do vládních plánů humanitárních akcí. Zvláštní pozornost věnujeme problémům, kterým čelí ženy a dívky, snažíme se napravit nerovnováhu způsobenou diskriminací na základě pohlaví.

Více o naší humanitární práci:

Policy: Humanitarian Action

pdf – 3 MB