Přeskočit na obsah
Ein Arzt aus Äthiopien in einem weißen Kittel steht in einer Menschenmenge und lächelt in die Kamera.
Äthiopien 2016 © Ulrich Eigner

Staňte se partnerem

Partnerství je prospěšné jak pro vás, tak pro naši organizaci a konečné příjemce naší pomoci v rozvojovém světě. 

Společně dokážeme víc! Ve SVĚTLE PRO SVĚT věříme ve využívání synergií a vzájemné sdílení svých předností a silných stránek. Snažíme se o spolupráci s partnery a aliancemi od regionální po mezinárodní úroveň v oblasti financí, implementace a osvětové činnosti. Rozumíme tomu, že programy spolufinancované silnými nadačními fondy musíme vytvářet společně.

Trvalá udržitelnost projektů je základním stavebním kamenem všech našich projektů. Nejnovějším příkladem partnerství je spolupráce s Nadačním fondem Avast, se kterým společně stavíme školu středního učňovského vzdělávání v Kambodži. Pokud máte zájem o partnerskou spolupráci, prosím kontaktujte nás.

Děkujeme našim podporovatelům!!

Institucionální dárci

Soukromí dárci

Partnerské Organizace

Aliance

Nadace

Mediální partnerí