Co chceme

Podporujeme rovná práva a šance pro všechny.

Světlo pro svět pracuje na budování spravedlivějšího světa pro všechny, včetně lidí se zdravotním postižením. Jedinou šancí na úspěch při řešení systémové nerovnosti a míry chudoby osob se zdravotním postižením na celém světě je začlenění těchto osob do všech aspektů společnosti. Pokud tyto osoby vyloučíme ze společnosti, dostáváme se do začarovaného kruhu (postižení způsobuje chudobu a chudoba zároveň může způsobit postižení, jelikož při zranění není poskytnuta ani základní zdravotní péče).

Světlo pro svět si vybudovalo mezinárodní věhlas v oblasti očního zdravotnictví. Zaměřujeme se na operace šedého zákalu, budujeme oční kliniky, podporujeme vzdělávání oftalmologů a optiků. Bojujeme proti druhé nejčastější příčině slepoty ve světě - infekčnímu trachomu. Světlo pro svět realizuje pomoc v souladu s cílem „SAFE – Strategie“ ve dvanácti endemických oblastí regionu Tigray v severní EtiopiiCílem strategie, na níž se podílí řada odborných organizací, je získat nad výskytem nemoci kontrolu a zajistit, aby z důvodů tohoto onemocnění od roku 2020 nedocházelo k oslepnutí. 

Světlo pro svět také podporuje stejná práva ve vzdělávání pro každého. Z naší vlastní zkušenosti víme, že inkluzivní školy fungují nejlépe. Proto podporujeme inkluzivní vzdělávací projekty, ve kterých se mohou studenti učit společně jeden od druhého. 

Náš cíl: inkluzivní svět

Jedna milliarda lidí – ano, čtete správně: jedna miliarda lidí – je uvězněna v kruhu vyloučení a chudoby. Proč? Okolo 15 % světové populace žije s postižením. Ve většině zemí jsou děti s postižením vyloučeny ze školy. Pokud je jim bráněno ve výkonu jejich práv a ve vzdělání již teď, zůstanou vyloučeny i v dospělosti: na trhu práce, v politickém životě, v lékařské pomoci – vlastně z jakékoli reálné šance na zabezpečení a prosperitu. Jejich děti si pro změnu pravděpodobně sami rozvinou postižení, a tak budou lapeny do začarovaného kruhu chudoby a vyloučení.

Pokud se chceme vypořádat se systémovou chudobou, musíme nejdříve zajistit, aby osoby s postižením byly plně začleněny do rozvojových snah. Krok za krokem se blížíme k našemu cíli: inkluzivní svět, kterého se každý účastní stejným dílem.
Kadidiatou Zeba