Přeskočit na obsah

Čtení pomocí prstů vyžaduje čas, nevidomým otevírá cestu k samostatnosti

09.09.2022
Amandine aus Burkina Faso sitzt an einem Tisch in der Inklusionsschule in Kaya, Burkina Faso. Ihre Hände liegen auf weißem Papier und sie übt, die Brailleschrift zu lesen. Sie wirkt sehr konzentriert.
This story was published in the donor publication Lichtblicke intern 1 2019 in Austria.
  • Aktuality
  • Burkina Faso
  • Inkluzivní vzdělávání

Soustředěná sedmiletá Amandine nechává prsty klouzat po destičce ze dřeva a kovu, která leží na stole před ní. Dívka nevidí, co drží v rukou, protože ve třech letech přišla kvůli vážné nemoci o zrak. Ve třídě v inkluzivní škole v Burkině Faso se učí číst pomocí Braillova písma.

Amandine patří mezi 2 miliony nevidomých dětí na světě. Dalších 19 milionů dětí žije s nějakým druhem zrakového postižení. Mnoho z nich se díky tomu nikdy nenaučí číst a psát. Jejich šance na vzdělání se v závislosti na regionu, kde bydlí, oproti dětem žijícím bez postižení snižuje dvakrát až pětkrát. A to i přesto, že o právu na vzdělání mluví i OSN v Cílech udržitelného rozvoje do roku 2030.

Negramotnost u dětí se zdravotním postižením nepříznivě dopadá i na jejich sociální rozvoj a v dospělosti omezuje jejich schopnost žít soběstačně. Světlo pro svět podporuje děti se zrakovým postižením, aby se mohly naučit číst a psát s pomocí Braillova písma.

Důležitost terénních výjezdů

Amandine měla štěstí, protože ji při jednom z terénních výjezdů objevila naše partnerská organizace, která do dívčiny vesnice přijela léčit oční choroby u místní populace. Vyšetření Amandine ukázalo, že dívce se už zrak nikdy nevrátí.

V regionu nicméně funguje i rehabilitační program, který podporuje nevidomé děti, jako je Amandine. Díky tomu dívka získala místo na inkluzivní škole ve městě Kaya, kde se začala učit Braillovo písmo. Škola leží daleko od Amandinina domova, takže děvče během školního roku bydlí v hostitelské rodině. Cítí se tam dobře, pomáhá v domácnosti a učí se, jak se o sebe postarat.

Zbystřit smysly vyžaduje čas

Ve škole si Amandine našla mnoho nových přátel, mezi spolužáky dobře zapadla. Hodiny jsou navržené tak, aby fungovaly v inkluzivním režimu. Třídě to pomáhá zvyšovat povědomí o tom, že různé děti mají různé potřeby. I děti bez postižení se tak naučí něco málo z Braillova písma.

Konečky prstů je třeba nejprve naučit větší citlivosti, k tomu dětem pomáhají různá cvičení. Bez nich by prsty nebyly schopny rozlišit jemné tlakové body Braillova písma vyražené do papíru. Hmat si děti cvičí i jednoduchými úkoly, jako je třeba rozpoznávání prosa od fazolí. S dostatečnou praxí mohou nevidomí číst Braillovo písmo stejně rychle, jako vidící lidé čtou písmo tištěné.

Každý má právo na vzdělání

Ve Světle pro svět věříme, že každý člověk má právo naučit se komunikovat skrze řeč a písmo, aby si mohl zachovat vlastní nezávislost a lidskou důstojnost. Naše programy v odlehlých regionech světa, zejména v Africe, pomáhají děti jako Amandine umisťovat do inkluzivních škol. Úzce spolupracujeme s našimi partnerskými organizacemi na místě, protože ty znají svoje regiony nejlépe.