Přeskočit na obsah

Konfliktem vysídlení žáci v Burkině Faso dostali šanci pokračovat ve škole

10.08.2023
  • Burkina Faso
  • Humanitární pomoc
  • Inkluzivní vzdělávání

Kvůli hrozbám ze strany ozbrojených skupin přestala v Burkině Faso fungovat nejméně každá pátá škola. Mnoho rodin s dětmi muselo kvůli probíhajícímu konfliktu opustit své domovy. Světlo pro svět nabídlo mimořádnou humanitární podporu a umožnilo vysídleným žákům, včetně těch se zdravotním postižením, aby pokračovali ve studiu.

Zpráva UNICEF uvádí, že skupiny, které se staví proti státem spravovanému vzdělávání, se zaměřují také na školy. Vypalují je a rabují. Vyhrožují učitelům, unášejí je a zabíjejí. V oblastech zasažených konfliktem, kde školy zůstávají otevřené, jsou rodiče často příliš vyděšení na to, aby do nich děti posílali.

Podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) už konflikt v Burkině Faso vysídlil 2,6 milionu lidí.

Norská rada pro uprchlíky konflikt v Burkině Faso letos označila za „nejvíce opomíjenou krizi na světě“, a to kvůli nedostatku financí i pozornosti médií.

Světlo pro svět se spojilo s OCADES (Caritas) Nouna s cílem dětem vysídleným v rámci státu poskytnout nouzovou humanitární pomoc a příležitost se dál vzdělávat v Nouně v severozápadní provincii Kossi.

Projekt spojil humanitární činnost s inkluzivním vzděláváním a poskytl dívkám a chlapcům se zdravotním postižením i bez něj potravinové a hygienické balíčky i učebnice. Žákům také zajistil lékařské prohlídky. Některé děti získaly i peníze na školné.

Pozornost se zaměřila na žáky základních a středních škol.

Projekt poskytl dívkám a chlapcům se zdravotním postižením i bez něj potravinové a hygienické sady a učebnice. © Kio Photography/Světlo pro svět.

Předčasný odchod ze školy

„Mnoho vnitřně vysídlených dětí utrpělo psychické trauma, zhoršilo se jim zdraví a žijí v nejistých podmínkách,“ říká Étienne Bagré, ředitel Světla pro svět v Burkině Faso.

„Jen v provincii Kossi bylo uzavřeno 141 škol, což se týká téměř 20 000 žáků. Těm, kteří byli vnitřně vysídleni, vážně hrozí, že tím předčasně skončilo jejich vzdělávání.“

Světlo pro svět a jeho partneři zdokumentovali, že do našich projektů inkluzivního vzdělávání se v roce 2022 zapojilo čtyřikrát více žáků starších 15 let se zdravotním postižením, ve srovnání s průměrem z let 2019–2021.

Kvůli bezpečnostní krizi mnoho žáků se zdravotním postižením uprchlo do bezpečných oblastí, jako je Nouna a Džibasso.

Étienne Bagré, ředitel Světla pro svět v Burkině Faso

„V Nouně je nyní koncentrují vysídlení žáci se zdravotním postižením,“ shrnuje Étienne Bagré.

Nové útočiště

Když ozbrojené skupiny odmítly otevřít školy ve své vesnici, poslali rodiče Gala Paterneho svého syna žít i s jeho starším bratrem Galem Anselmem a dvěma bratranci do Nouny.

„Byl jsem smutný, protože jsem nechtěl opustit své rodiče a bál jsem se o jejich životy kvůli teroristickým útokům,“ říká Gala Paterne.

„Zajímalo mě, jaké to bude v Nouně. Můj starší bratr právě dostal práci a já nevěděl, jestli by se o nás dokázal postarat.“

Žáci čekají v řadě na oční test, jednu z lékařských prohlídek organizovaných v rámci projektu. © Světlo pro svět.

Rodina byla jednou z 250 rodin, které od Světla prosvět a OCADES dostaly potraviny. Gala Paterne také obdržel učebnice a pomoc při školní docházce.

„Díky podpoře Světla pro svět jsem mohl pokračovat ve svých lekcích a jíst bez obav o zítřek,“ říká.

Vzdělání pro každé dítě

Projekt probíhal od dubna do prosince 2022 a Světlo pro svět a OCADES nyní prověřují, jak co nejúčinněji v podpoře vysídlených žáků pokračovat.

Prioritou je řešení naléhavých potřeb vnitřně přesídlených žáků, zejména žáků se zdravotním postižením, v Nouně a Džibassu.

Vzdělání je právem každého dítěte v době míru i v době krize.

Étienne Bagré, ředitel Světla pro svět v Burkině Faso

„Všichni státní aktéři a nevládní organizace musí spolupracovat na zajištění kontinuity vzdělávání i v konfliktních situacích,“ říká ředitel burkinafaské kanceláře Světla pro svět.

„Vzdělání je tak důležité, protože je klíčem k přístupu ke znalostem, které jsou nezbytné pro ekonomický rozvoj, přístup k práci a politické účasti. Vzdělání umožňuje lidem uplatňovat svá práva.“

Zjistěte více o humanitární práci a inkluzivním vzdělávání, které Světlo pro svět podporuje v těch nejchudších oblastech světa.