Přeskočit na obsah

Lidé se zdravotním postižením patří mezi nejzranitelnější skupiny uprchlíků. Je tomu tak i v Súdánu

25.05.2023
Scenes from South Sudan
  • Aktuality
  • Humanitární pomoc
  • Jižní Súdán

Konflikt, který vypukl v půlce dubna v Súdánu, přiměl velké množství civilistů hledat bezpečí v sousedních státech. Ze Súdánu dosud uprchlo přes 300 tisíc lidí. Mezi nimi i lidé se zdravotním postižením, kteří v konfliktech a humanitárních krizích patří mezi nejzranitelnější skupiny.

Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) k 23. květnu vstoupilo do Jižního Súdánu ze Súdánu více než 68 000 navrátilců (občanů Jižního Súdánu vracejících se do země původu) a více než čtyři tisíce nově příchozích žadatelů o azyl (Súdánců nebo občanů třetích zemí). Více než polovinu příchozích do Jižního Súdánu tvoří ženy a dívky.

Do Etiopie podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) k 21. květnu dorazilo více než 26 000 uprchlíků.

Světlo pro svět působí v obou těchto zemích sousedících se Súdánem.

Obavy z vyloučení

Náhlý příliv uprchlíků vyvolal obavy, že lidé se zdravotním postižením budou vyloučeni z humanitární pomoci, jak se při humanitárních krizích nezřídka děje. V případě Jižního Súdánu se odhaduje, že 16 % přicházejících uprchlíků má zdravotní postižení.

„Súdánští, etiopští a eritrejští uprchlíci přicházejí ze Súdánu do různých měst v Jižním Súdánu. Je mezi nimi i velké množství navrátilců,“ říká Sophia Mohammed, ředitelka Světla pro svět v Jižním Súdánu.

„Jižní Súdán už hostí okolo 330 000 uprchlíků a žadatelů o azyl, většinu ze Súdánu. Žije tu také více než 2,2 milionu vnitřně vysídlených lidí v důsledku násilností, nejistoty a dopadů změny klimatu.“

„Situace v uprchlických táborech byla špatná už před vypuknutím násilí v Súdánu. Chybí voda, jídlo i lékařská péče. Kvůli bojům v Súdánu hledá mnoho lidí ochranu v táborech pro vnitřně vysídlené osoby v Jižním Súdánu, včetně dvou táborů v Džubě, kde pracujeme. V současnosti je v těchto táborech více než 4200 nových navrátilců,“ uvedla Sophia v polovině května.

Obzvláště obtížná je situace pro lidi se zdravotním postižením. Při podobných přesunech často zůstávají pozadu. Ti, kteří cestu nakonec zvládnou, nutně potřebují pomoc. Potřebují jídlo, vodu a bezpečné místo k pobytu. Snažíme se jim pomoci. Ale sami potřebujeme pomoc, abychom to mohli dělat.

Sophia Mohammed, ředitelka Světla pro svět v Jižním Súdánu

Lidé přijíždějí na rozličná místa podél hranice Súdánu a Jižního Súdánu, včetně Poluchu a Renku ve státě Horní Nil, Warapu ve státě Severní Bahr al-Ghazál a Wau ve státě Západní Bahr al-Ghazál. UNHCR také zřídil tábory v okresech Kaya a Morobo ve Středním rovníkovém státě.

Vyčerpaní a bez peněz

Mnoho příchozích se podle UNHCR dostává do Jižního Súdánu „vyčerpaných a bez dostatku peněz, aby mohli pokračovat až do cíle…potřebují okamžitou pomoc“. Dopravní možnosti, jak pokračovat dál z jihosúdánských pohraničních měst jsou omezené. Místní komunity jsou samy dlouhodobě sužované vlastními problémy, mezi které patří násilnosti a dopady klimatické krize.

„Mezi hlavní problémy patří nedostatečné zabezpečení potravin, zdraví a přístup k přesným informacím, včetně údajů o lidech se zdravotním postižením. Zejména neslyšící uprchlíci postrádají informace,“ říká Sophia.

„Výzvou je také mobilita pro uprchlíky a navrátilce se zdravotním postižením. Právě teď není pro uprchlíky a navrátilce snadné se v Jižním Súdánu volně pohybovat, chybí i asistenční zařízení.“

Vzhledem k omezené dostupnosti silnic a křehkosti komunit zasažených boji v Jižním Súdánu se mnoho lidí se zdravotním postižením nemůže dostat na bezpečné místo.

Sophia Mohammed, ředitelka Světla pro svět v Jižním Súdánu
Navrátilci do Jižního Súdánu čekají na letišti Paloich poblíž hranic ze Súdánem na okamžik, až budou moct nastoupit do letadla a zamířit do Džuby. © Al Suadik Ahmed / Světlo pro svět.

Potřeba inkluzivní reakce

Světlo pro svět, které se již deset let angažuje v humanitárních programech v Jižním Súdánu, se soustředí na podporu uprchlíků se zdravotním postižením ve městech Džuba a Wau, kde dlouhodobě působíme.

Spolupracujeme také s jihosúdánskými organizacemi osob se zdravotním postižením, abychom pomohli zajistit inkluzivní humanitární pomoc. Lobujeme u vlády Jižního Súdánu, aby zajistila, že s lidmi se zdravotním postižením, kteří přijedou, bude zacházeno s respektem a bez jakékoli formy diskriminace.

Máme v úmyslu provést průzkum v táborech pro navrátilce a uprchlíky, abychom zaznamenali počet příchozích se zdravotním postižením a potenciální překážky, kterým čelí. Odborníci na začleňování pak budou spolupracovat s manažery táborů, včetně UNHCR a IOM, aby zajistili, že jejich registrační proces bude inkluzivní.

Sophia Mohammed, ředitelka Světla pro svět v Jižním Súdánu

Světlo pro svět také nabídne školení pro humanitární partnery, aby pomohlo zajistit, že každá fáze humanitární reakce – od registrace po zdravotnická zařízení – bude plně inkluzivní.

„Prostřednictvím našeho stávajícího programu Začleňování postižených do komunitního rozvoje (DICD) budeme organizovat lékařská doporučení pro děti se zdravotním postižením, které byly zraněné v bojích nebo během cesty, a vytvoříme rehabilitační plány pro ty, kteří to potřebují,“ říká Sophia.

„Naším cílem je převzít vedení v inkluzivní humanitární reakci se specifickým zaměřením na lidi se zdravotním postižením. Podporujeme zejména děti se zdravotním postižením a jejich rodiče v táborech prostřednictvím pracovníků DICD a tzv. facilitátorů začleňování postižených osob (DIF).“

Tábor Mangateen v Džubě určený původně pro vnitřně vysídlené osoby hostí více než 4 200 jihospdánských navrátilců, kteří uprchli před konfliktem v Súdánu. © Natalie Plhak / Světlo pro svět.

Světlo pro svět působí také v etiopském Amharském státě, kam denně přijíždějí stovky lidí ze Súdánu na hranici Metema. Společně s našimi partnery – organizacemi lidí s postižením – se zasazujeme o začlenění osob se zdravotním postižením do sběru dat, registrace a dalšího hodnocení humanitárních a nouzových organizací. U příslušných vládních úřadů prosazujeme, aby podpořily navrhování, provádění a monitorování inkluzivity humanitární pomoci.

V současné době Světlo pro svět spolupracuje s klíčovými aktéry, abychom zajistili, že humanitární reakce bude co nejinkluzivnější. Nicméně naše kapacita rozšířit naše aktivity je omezená. Přesto budeme situaci nadále sledovat a přizpůsobíme se, pokud se situace změní.

Aynalem Tefera, ředitelka Světla pro svět v Etiopii

Světlo pro svět bude situaci bedlivě sledovat a společně s partnery zintenzivní reakce v Jižním Súdánu a také v Etiopii. Svůj přistup přizpůsobíme vývoji situaci v Súdánu a sousedních zemích.