Přeskočit na obsah

Mezinárodní den vzdělání 2022: Cestu k inkluzivnímu školství pomáhají dláždit technologie

21.01.2022
Nadège ve škole používá rekordér.
  • Burkina Faso
  • Inkluzivní vzdělávání

Učení s pomocí technologií je stále běžnější. O to výrazněji se prosadilo v uplynulých dvou letech v období pandemie covidu-19, která poslala domů na tzv. home-office nejen plné kanceláře zaměstnanců, ale k počítačům přilepila i mnohé žáky, někdy i celé třídy nebo dokonce celé školy. Pro studenty se zdravotním postižením mají technologie a digitální přístroje zásadní význam. Otevírají jim nové možnosti, jak se zapojit do výuky.

Zpráva UNESCO Global Education Monitoring Report z roku 2020 označuje dostupné technologie za klíčový nástroj pro inkluzivní učení. Asistenční zařízení mohou studentům pomoci dodržovat pokyny učitele, umožňují zlepšit čtení a psaní a celkově dítěti pomáhají posílit školní výkon i sebedůvěru.

Děti se zdravotním postižením čelí v mnoha zemím obrovským překážkám v přístupu ke vzdělání. Trápí je škodlivé stereotypy, nedostatek financí i školních pomůcek. Mnohde chybí školy uzpůsobené žákům se zdravotním postižením.

Podle nejnovější zprávy UNICEF přitom s nějakou formou postižení žije každé desáté dítě na světě, to je asi 240 milionů dětí. I proto je důležité mít při každé diskuzi o zlepšování školství na mysli inkluzi, začleňování osob se zdravotním postižením. Naše projekty inkluzivního vzdělávání nabízejí praktický důkaz toho, že to funguje.

Dívka, která chce být novinářkou

Jeden úspěšný příběh za všechny. Nadège je nevidomé děvče pocházející z burkinafaského města Koupéla. Studovala ve škole pro mladé nevidomé v hlavním městě Ougadougou a v roce 2020 úspěšně dokončila závěrečné zkoušky. Jejím snem je stát se v budoucnu novinářkou.

Nadège s učením pomáhají audio přehrávač a tabulka s Braillovým písmem. „Přehrávač EVO10 mi hodně pomohl, zvláště při zkouškách. Skoro všechny lekce mám díky EVO10 zaznamenané. Během koronavirové pandemie byla výuka přerušena a po jejím obnovení všichni učitelé nasdíleli své lekce na papíru. Ostatní studenti mi během této doby neměli čas diktovat hodiny, protože toho bylo hodně, co jsme se museli naučit. Ale EVO10 mě zachránilo. Umožnilo mi nahrát lekce, které jsem si pak přepsala do Braillova písma,“ popisuje dívka.

Nadège přišla o zrak, když jí byly tři roky. „Podle slov mé matky jsem oslepla v době, kdy se v naší vesnici Goughin v Koupéle zrovna slavily dožínky,“ vysvětluje dívka s tím, že během oslav najednou dostala teploty a celé její tělo pokryla silná vyrážka.

Dívka vzpomíná, že ji vyděšená matka rychle odvezla do zdravotního střediska, kde dostala injekce na sražení teploty a musela absolvovat sérii vyšetření. Lékaři ale nedokázali zjistit, co se děvčeti stalo.

„Doma jsem pak strávila dva týdny, aniž bych mohla otevřít oči, jaké jsem měla bolesti. Když se mi je konečně podařilo po několika dnech otevřít, byly červené a vypadaly jako spálené. Rodiče mě vzali k tradičnímu léčiteli, který jim řekl, že jsem úplně ztratila zrak. Potom mě vzali i do různých zdravotních středisek, ale všichni lékaři tvrdili to samé: že už nevidím, protože jsem úplně ztratila zrak,“ vysvětluje Nadège.

Technologie byly v době pandemie zásadní

V době pandemie a zavřených škol jsou dostupná digitální řešení pro studenty s postižením velmi důležitá, umožňují jim totiž pokračovat ve studiu i z domova. „Technologie hraje zásadní roli při poskytování přístupu k pedagogickým a didaktickým materiálům, zejména pro nevidomé a částečně zrakově postižené studenty,” vysvětluje Philippe Compaoré, který je odpovědný za vzdělávací program Světla pro svět v Burkině Faso.

Potřebujeme více finančních zdrojů, abychom zajistili dostupnou technologii pro studenty se zdravotním postižením. Je to skutečná cesta k tomu, aby bylo vzdělávání opravdu inkluzivní a vhodné pro budoucnost!

Philippe Compaoré, Světlo pro svět Burkina Faso

Světlo pro svět v Burkině Faso spolupracuje s organizacemi sdružujícími osoby s postižením, s ministerstvem školství a s dalšími partnery. Společně usilujeme o transformaci vzdělávacího systému do podoby, která nabídne dětem a mladistvým se zdravotním postižením stejné možnosti se vzdělávat, kterými nyní disponují studenti bez postižení.

V rámci našeho úsilí jsme například školy i studenty vybavili zařízeními pro záznam zvuku a další asistenční technikou. Knihy a další studijní materiály se zpřístupňují skrze elektronické publikace a verze psané Braillovým písmem.

Inkluzivní vzdělávání ale stále čelí mnoha překážkám. Právo na vzdělání je stále upíráno milionům studentů. Financování inkluzivního vzdělávání vykazuje alarmující klesající trend. Učitelé potřebují rozsáhlá školení v oblasti začleňování osob se zdravotním postižením, zatímco rodiče potřebují lepší informace o právech svých dětí s postižením chodit do školy. Pojďme jim pomoct společně.