Přeskočit na obsah

Rodinám ukazujeme, že i děti s postižením mohou prožít krásný a užitečný život

01.05.2023
Richard Schinko s Jamuš. Foto: Světlo pro svět
  • Aktuality
  • Jižní Súdán

“Nepřestává mě překvapovat, s jakým málem si lidé vystačí ke štěstí,” říká RICHARD SCHINKO, ředitel českého Světla pro svět v rozhovoru o práci v Jižním Súdánu. Zemi v rámci své pracovní cesty navštívil v únoru 2023.

Jednou z programových zemí Světla pro svět je i Jižní Súdán, nejmladší země světa, kde 60 procent obyvatelstva představují křesťané. Co tam Světlo pro svět dělá?

Naše činnost v Jižním Súdánu je mezi našimi programovými zeměmi poměrně specifická, a to kvůli vážné humanitární krizi, ve které se nachází. Loni potřebovaly nějakou formu asistence asi dvě třetiny jihosúdánské populace, nějakých 9 milionů lidí  Naše práce tam proto probíhá v kontextu humanitární pomoci, stále se však soustředíme konkrétně na lidi s postižením a jejich rodiny. Právě oni patří mezi nejzranitelnější skupiny obyvatel. Jakákoliv krize – ať už mluvíme o dopadech války, klimatických změn nebo pandemie – na ně dopadá ještě tíživěji. 

Jaké programy tedy Světlo pro svět v Jižním Súdánu má?

Staráme se o to, aby byli do humanitární pomoci zahrnuti i lidé s postižením, na které se často zapomíná. Pracujeme v uprchlických táborech v Džubě, ale vyjíždíme i do venkovských oblastí. Vyhledáváme lidi s postižením a pomáháme jim najít cestu k ekonomické soběstačnosti. Organizujeme pro děti s postižením rehabilitace a posíláme je do školy v rámci inkluzivního vzdělávání. Spolupracujeme s místními očními klinikami, školami i úřady.

V uprchlickém táboře Světlo pro svět spolupracuje s rodinami dětí se zdravotním postižením. Na snímku Nyaja (v bílých šatech) s matkou (zcela vlevo) ve svém obchůdku se sušenými rybami, který živí celou rodinu.

Letos v únoru jste Jižní Súdán osobně navštívil. Jedním z cílů vaší výpravy byl uprchlický tábor v Džubě. Jak na vás působil?

Nepřestává mě překvapovat, s jakým málem si lidi vystačí ke štěstí, a že k velkým úspěchům stačí i malý kapitál. Před pár lety jsme v táboře spustili jednoduchý program, při kterém se matky postižených dětí naučily vyrábět a prodávat mýdlo. Dnes jsou zcela samostatné a znalosti předávají nováčkům dál už bez naší pomoci. Zaopatří své rodiny, zaplatí jídlo i léky a ještě něco ušetří. Byl jsem pyšný na úspěchy „našich“ dětí, které nastoupily do škol.

Pro Světlo pro svět v Jižním Súdánu pracují i lidé s postižením, tzv. facilitátoři inkluze, kteří působí jako vzory pro ostatní. Co je jejich role?

Rodiny dětí s postižením v nejchudších oblastech světa se často domnívají, že jim takové děti nebudou k užitku, že z nich nikdy nic nebude. Když do takové rodiny pošlete našeho slepého spolupracovníka, který zvládl vystudovat, pracuje jako učitel a dokáže uživit svoji manželku i děti, tak rodiny postižených dětí – i ty děti samotné – pochopí, že i ony mohou prožít krásný a užitečný život. 

Jsem pyšný na úspěchy „našich“ dětí, které nastoupily do škol.

Richard Schinko, ředitel českého Světla pro svět

V Jižnímu Súdánu má Světlo pro svět i velmi silný sportovní program, k čemu to slouží?

Pořádáme inkluzivní sportovní turnaje a kroužky. Úspěch slaví zejména slepecký fotbal, je obrovským zážitkem takový zápas navštívit. Velmi oblíbený je také fotbal v rámci programu Sportem za mír, který sdružuje děti uprchlíků z různých kmenů a brání mezikmenovým šarvátkám v přelidněných uprchlických táborech. Sport je něco, co lidi sbližuje. A děti uprchlíků v táborech často postrádají denní náplň a jakýkoliv cíl. Když začnou se sportem, změní se to a často začnou usilovat i o zlepšení ostatních aspektů života.

Text původně vyšel v příloze Katolického týdeníku č. 16/2023.