Přeskočit na obsah

Náš projekt oční péče v Burkině Faso získal 5 milionů korun z programu MEDEVAC

12.08.2021
  • Aktuality
  • Burkina Faso

Světlo pro svět letos znovu uspělo se svou žádostí o finanční podporu z českého vládního, zdravotně humanitárního programu MEDEVAC. Částka ve výši 5 milionů korun putuje na projekt oftalmologické péče v jedné z nejchudších zemí světa – Burkině Faso. Konkrétně míří do nemocnice v regionu Hauts-Bassins.

Nemocnici Centre Hospitalier Universitaire de Souro Sanou (CHUSS) v druhém největším burkinafaském městě Bobo-Dioulasso (900 tisíc obyvatel) podporujeme už od roku 2010. Světlo pro svět tu s místními partnery usiluje o zlepšení kvality oční péče a o její zpřístupnění každému, kdo ji potřebuje. Zdravotnické zařízení dohlíží na spádovou oblast o více než 4 milionech lidech. Ta kromě Hauts-Bassins zahrnuje další tři regiony na jihozápadě země. 

Schválený projekt odstartoval letos v červenci a potrvá až do konce června 2022. Kromě samotné zdravotní péče pomáhá zafinancovat i potřebné zdravotnické přístroje a materiální vybavení. Nemocnice například získá lepší zázemí pro operace dětských pacientů nebo simulátor pro nácvik operací.

Zásadní součástí projektu je školení pro místní zdravotníky s důrazem na oftalmology. I s pomocí Světla pro svět se ze zařízení v Bobo-Dioulasso v posledních letech stalo významné regionální tréninkové centrum pro oční lékaře a personál příslušných oddělení.

Program MEDEVAC práci Světla pro svět v Burkině Faso podpořil už podruhé. V letech 2019 až 2020 investice z vládního programu pomohla nemocnici během deseti měsíců poskytnout skoro 19 000 očních konzultací včetně 709 operací šedého zákalu. Do té doby bylo zařízení schopné vykonat ročně jen okolo 200 takových zákroků.

Tisíc operací ročně

Služby CHUSS přitom ani plně nedosáhly svého potenciálu, protože zdravotnictví v Burkině Faso loni, stejně jako tomu bylo po celém světě, tvrdě zasáhla pandemie covidu-19. Kvůli obavám, aby se neinfikovali koronavirem, tak na oftalmologické vyšetření do nemocnice dobrovolně zamířilo méně lidí, než by mohlo. Stejné obavy často sdíleli i sami zdravotníci.

Světlo pro svět očekává, že po ukončení nynějšího projektu bude nemocnice schopná provádět až 20 000 konzultací a okolo 1000 očních operací ročně. Z vylepšených služeb by mohlo profitovat až 20 000 místních lidí, kteří se potýkají s oční vadou, chorobou nebo infekcí.

Burkina Faso patří mezi nejchudší státy světa. Více než dvě pětiny z 21 milionů obyvatel žijí pod hranicí chudoby. Desítky procent populace jsou stále negramotné. Ještě na začátku nového tisíciletí byly osoby s postižením až na výjimky ze vzdělání úplně vyloučeny. V subsaharské zemi proto vedle očních klinik podporujeme i inkluzivní vzdělávání dětí s různými druhy postižení. 

Program MEDEVAC je vládní, zdravotně humanitární program České republiky. Zaměřuje se na poskytování lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech, které zasáhla nebo ohrožuje migrace nebo v nichž není dostupná specializovaná odborná péče. Více se dočtete zde: http://medevacczech.com/.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.