Přeskočit na obsah

Analýza situace žen s postižením v rozvojových zemích

Tato analýza je věnována ženám se zdravotním postižením v rozvojových zemích. Popisuje jejich současné postavení ve společnosti a navrhuje účastníkům rozhodovacího procesu v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce kroky, kterými je možné podpořit zapojení žen se zdravotním postižením v rozvojových zemích do všech složek společnosti.

Analýza situace žen s postižením v rozvojových zemích

pdf - 718 KB